Wat is Brainport Industries?

​​Internationale OEMs zoals ASML, Philips Healthcare, FEI en Océ Technologies/Canon (high mix, low volume, high complexity machines) besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core submodules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de hightech maakindustrie. Zij vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen.Toeleveranciers verleggen naar aanleiding van deze verschuiving steeds weer hun grenzen: de grenzen op het gebied van maakbaarheid, de grenzen met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar ook de landsgrenzen om daarmee nieuwe, buitenlandse markten te ontginnen. Dit kan een toeleverancier in de hightech keten meestal niet alleen, omdat hiervoor vaak de schaalgrootte en financiële ruimte ontbreekt. Gezamenlijk kunnen toeleveranciers dit wel. 


De leidende 1e, 2e en 3e lijns high tech toeleveranciers in Nederland vormen tesamen het unieke high tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze hightech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten. 


Samen werken we zo aan continuïteit en verdere groei van de high tech industrie, aansluitend op de ambities vastgelegd in Brainport 2020. Brainport Industries biedt hen vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten. Projecten op het gebied van technologie, markten en mensen. Waarmee Nederlandse toeleveranciers zich kunnen doorontwikkelen tot de top in hun markt, groeien in omzet, maar dat er ook een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen is om die omzet ook daadwerkelijk te realiseren.