Markt & Keten

Het programma onderdeel Markt & Keten betreft alle projecten die te maken hebben met marktontwikkelingen veranderende marktbehoeften en profilering van de regio.