Your High Tech Open Supply Network

Internationale Marketing & Beursdeelname

Via beurzen en wederzijdse bezoeken wordt de naam van Brainport Industries gevestigd bij OEMs, toeleveranciers, vertegenwoordigende organisaties, gremia, en samenwerkingsverbanden in verschillende landen.

Targetgebieden zijn daarbij primair Medische Technologie in Zuid-Duitsland. Doelstelling is om de in die regio aanwezige OEM’s te interesseren om een eerste uitbestedingsopdracht bij Brainport Industries bedrijven neer te leggen. Onze contacten met de VDMA en BW. Int. helpen ons om via deze organisaties in contact te komen met hun leden. Ook is Brainport Industries lid van Forum Medtech Pharma.

Daarnaast haken we graag aan bij initiatieven zoals handelsmissies en beurzen en organiseren we studiereizen in overleg met onze leden.

In 2016 hebben we deelgenomen aan de Hannover Messe van 25 t/m 29 april 2016

Sluit