Your High Tech Open Supply Network

Fieldlab Flexible Manufacturing

Het doel van dit fieldlab is het in kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren middels robots en zonder programmeringstijd.

Op 23 maart ondertekenden Fontys, TU/e, Summa en een aantal Brainport high tech bedrijven een convenant waarin afspraken zijn gemaakt om onderwijs en bedrijfsleven nog beter te laten samenwerken en om te onderzoeken hoe we in Nederland slimmer en sneller kunnen produceren.

Sluit