Your High Tech Open Supply Network
Innovatie Programma High Tech Systems & Materialen
 

Het innovatieprogramma High Tech Systems & Materialen is opgesteld met als doel het versterken van het industriële ecosysteem, door het vergroten van het innovatievermogen van de high tech industrie en hiermee bij te dragen aan de economische structuurversterking. Brainport Industries speelt een belangrijke rol in het innovatieprogramma, bestaande uit innovatieprojecten en technische faciliteiten en daarom informeren wij u hierover. 

Fabriek van de Toekomst
Een belangrijke pijler onder het Innovatieprogramma wordt gevormd door ‘de Fabriek van de Toekomst’. Dit programma is opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Hierbij zijn in totaal zo’n 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen aangesloten. De Fabriek van de Toekomst richt zich op pre-competitieve samenwerking en verbetering van productieprocessen.

De innovaties zijn gericht op de volgende thema’s (tussen haakjes de projectnamen):

  1. robottechnieken (fieldlab Flexible Manufacturing);
  2. informatie-uitwisseling (fieldlab Smart Connected Supplier Network);
  3. multi-materiaal 3D printen (fieldlab Multi Materiaal 3D);
  4. industrieel metaalprinten (AddFab – 3D metal printing);
  5. software (fieldlab High Tech Software Cluster),
  6. opleidingen (Teclab en Brainport Industries College) en
  7. logistiek (Advanced Manufacturing Logistics)
  8. proeffabricagelijn om gemakkelijk prototypes te maken (Pilot Manufacturing center).

innovatieprogramma-schema.jpgOp bovenstaand plaatje ziet u een overzicht van alle ‘onderdelen’ van het aanjaagprogramma voor de Fabriek van de Toekomst. Dit schema komt uit het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van de Provincie Noord-Brabant. 

Brainport Industries Campus
De tweede pijler wordt gevormd door faciliteiten die worden gerealiseerd op de Brainport Industries Campus (BIC). Het plan voor de BIC is opgesteld in een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Brainport Industries, de provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en SDK Vastgoed. Het hart van de BIC wordt gevormd door het glazen Atrium, een grotendeels publiek toegankelijke faciliteit met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten waar iedereen alles gewoon kan zien: de productie, de clean rooms, de logistiek. Dit Atrium gebouw zal, samen met de fieldlabs, dienen als ‘cement’ tussen de zich op de campus te vestigen bedrijven. Hier wordt door slimme samenwerking de “Fabriek van de Toekomst” gecreëerd.

hires-Bedrijfspand-voorgevel-frontaal.jpg Dit is een artist impression van de Brainport Industries Campus.

De Brainport Industries Campus is niet alleen een fysieke locatie, maar ook een innovatief concept, dat naar verwachting in de toekomst op meerdere locaties toegepast zal gaan worden.

De komende periode zullen wij u nader informeren over de 8 projecten uit het programma van de Fabriek van de Toekomst.

Sluit