Your High Tech Open Supply Network

Outsourcing Development and Life-Cycle Management

Vanuit zijn expertise en ervaringen met ondernemend samenwerken, heeft Wim Steenbergen in 2017 besloten een boek te schrijven.  Op 2 juni 2017 werd zijn boek  'Outsourcing Development and Life Cycle Management' gepresenteerd. Vertegenwoordigers van high tech toeleveranciers en OEM-ers waren aanwezig in 'De Ontdekfabriek' in Eindhoven waar het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hans Duisters van Sioux en Marc Hendrikse van NTS.
Alle leden van Brainport Industries hebben een exemplaar van dit boek ontvangen.

Hardback_wimsteenbergen_groot-768x768.png

De reacties tijdens en na de boeklancering waren erg positief, zowel wat betreft de relevantie van het onderwerp als wat betreft de toegankelijkheid en leesbaarheid van het boek. Kortom, het boek lijkt een prima vertrekpunt om de kennis over dit complexe onderwerp verder te verspreiden en te ontwikkelen.
Naar aanleiding van deze reacties op het verschijnen van het boek heeft de auteur een tweedaagse workshop ontwikkeld. Deze workshop  is in november 2017 voor de eerste keer gehouden en zeer succesvol verlopen. De deelnemers hebben de workshop gewaardeerd met een gemiddelde score van 8.7!

Dit jaar zijn de volgende data gepland voor twee openbare tweedaagse workshops:
- 28 en 29 maart 2018
- 13 en 14 juni 2018.

Voor interesse en aanmelding, graag het aanmeldingsformulier invullen. Wim Steenbergen zal daarna contact met u opnemen om uw aanmelding definitief te maken.

Sluit