Nieuws

  • 25 juni 2015 Van 28 september t/m 2 oktober vindt in Delft de 2eeditie van het DSPE Optics and Optomechatronics Week plaats. Deze week begintop 28 september met een symposium met beurs waarbij met name engineers bijpraatover de laatste technische ontwikkelingen. Brainport Industries is partner vanhet event en als lid ontvangt u daarom korting bij deelname aan de beurs.

    Meer informatie www.opticsweek.nl

    Lees verder

Technology and Process

Het programma van Brainport Industrie bestaat uit drie delen. Onder het onderdeel Technologie & Proces vallen alle projecten die te maken hebben met technologische ontwikkelingen en procesverbeteringen in de High Tech keten: