Productie Technologie Roadmap

Om trends als kostprijsreductie, toenemende flexibiliteit en global sourcing het hoofd te kunnen bieden zijn langdurige, consistente en voorspelbare relaties tussen OEMs en 1e, 2e en 3e lijns toeleveranciers in de high tech ketens essentieel. De strategische relatie, samenwerking en communicatie in de high tech keten moet daarom beter. Hierbij is het noodzakelijk om het verbeterpotentieel van de integrale keten aan te spreken om internationaal de aansluiting te krijgen of te blijven behouden. Het project Production Technology Roadmap wil daaraan bijdragen.

Doel van het project is het ontwikkelen van een gezamenlijke roadmap voor productietechnologieën ten behoeve van de belangrijkste high tech markten van de toeleveranciers. In de roadmap wordt inzicht verschaft in de benodigde fabricage- en bewerkingstechnologieën van de high tech toeleveranciers op de korte, middellange en lange termijn om deze vervolgens toe te kunnen passen in de technologiegebieden mechatronica, embedded systems en nanotechnologie. Uitgangspunten daarbij vormen het verbeteren van de productiviteit van de productietechnologieën (intelligent, kostenefficiënt, innovatief, flexibel, modulair), de markteisen van (inter)nationale OEMs en de kennis en kunde in de keten