Your High Tech Open Supply Network
Industrie krijgt centrum digitale data

Industrie krijgt centrum digitale data

Partijen in Brabant, waaronder de provincie, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen data-kenniscentrum

Processen in de maakindustrie worden steeds meer aangestuurd door digitale data. Veel ondernemers in de industrie hebben moeite om snel en effectief in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die daaruit voortkomen. Zij willen graag een plek om data veilig met elkaar te delen en willen gebruik kunnen maken van de nieuwste kennis op dit gebied. Brainport Industries, Brainport Development, Provincie Noord-Brabant, TNO, SURF en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben vandaag afgesproken in deze behoefte te willen voorzien met een Data Value Center. Zij legden dat voornemen vast tijdens het Smart Industry Jaarevent in Bussum.

Ambitie
De initiatiefnemers laten de mogelijkheid tot oprichting van een kenniscentrum onderzoeken. Ondernemers uit het groot-, midden- en kleinbedrijf moeten in het centrum kunnen leren en experimenteren met het veilig delen en bewerken van data. Zij kunnen daar straks ook ervaringen en kennis uitwisselen met andere bedrijven. De betrokken partijen willen het bedrijfsleven daarmee nieuwe mogelijkheden bieden om meer te doen met data.

De rijksoverheid stimuleert de industrie gebruik te maken van de mogelijkheden die internet en nieuwe technologie bieden. Het Data Value Centre past in die ambitie. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer: ‘Digitalisering is erg belangrijk voor de groei van de Nederlandse industrie. Ik steun daarom de overkoepelende Smart Industry Implementatieagenda. Met deze agenda investeren we in kennis en vaardigheden, helpen we bedrijven en kennisinstellingen om veilig en effectief hun data te delen en stimuleren we, met behulp van Fieldlabs, regionale samenwerking. Het kabinet stelt dit jaar hiervoor 3,5 miljoen euro extra beschikbaar.’

Big data
Slim gebruik van data biedt kansen om nieuwe toepassingen en verdienmodellen te ontwikkelen en bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Veel bedrijven verzamelen gedurende het productieproces veel data doordat zij werken met apparaten als melkrobots of 3D-printers. Deze gegevens kunnen van grote waarde zijn, maar blijven nu nog vaak onbenut. Het centrum helpt ondernemers om gebruik te maken van de databestanden die beschikbaar zijn.

Brabant heeft al ervaring met samenwerking in de maakindustrie op het gebied van data. In Gilze en Rijen werken bedrijven en kennisinstellingen aan het verbeteren van onderhoud in de procesindustrie met het fieldlab Campione. De Jheronimus Academy of Data Science in ‘s-Hertogenbosch bundelt de wetenschappelijke kennis op het gebied van big data van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Bert Pauli: ‘In het centrum willen we de kennis van al onze partners bundelen. Ik ben trots dat Brabant als eerste een plek krijgt waar de industrie terecht kan voor ondersteuning bij het werken met big data.’

Sluit