Your High Tech Open Supply Network

Brainport Industries Academy

 
In samenwerking met High Tech Institute en Settels Savenije & Friedrich heeft Brainport Industries onderzoek gedaan naar de behoefte naar softskills trainingen onder haar leden. Naar aanleiding hiervan zijn een drietal trainingen ontwikkeld die exclusief toegankelijk zijn voor de leden van Brainport Industries. Zij ontvangen bovendien 5% korting. 

1. Effectief communiceren (1 dag)
2. Stakeholder beïnvloeding/influencing without power (2 dagen)
3. Consultative selling – sales gesprekken voeren (2 dagen)

Effectief communiceren (1 dag)
De training biedt de belangrijkste communicatie vaardigheden die iedere professional nodig heeft die moet samenwerken en communiceren in teams.
Je leert beknopt je boodschap over te brengen, een ander zo te bevragen dat je zeker weet dat je hem begrijpt en feedback te geven.

Stakeholder beïnvloeding (2 dagen)
Deze training is typisch gericht op mensen die te maken hebben met meerdere stakeholders die elk hun belangen hebben. Hier iemand van een afdeling met zijn wensen, daar iemand van een andere afdeling met andere wensen. Hoe krijg je beweging in dat krachtenspel?

Consultative selling (2 dagen)
In deze training leer je stap voor stap commerciële kansen te herkennen en stap voor stap tot een succes te maken. De training is geschikt voor technici die zelf verkopen (of willen gaan verkopen) of door projectenwerk veel contact hebben met de klant.

Algemeen

Evidence based training 
Er wordt gewerkt volgens de beproefde en evidence based trainingsmethode van De Galan. Dit betekent dat we praktisch en effectief aan de slag gaan met cases uit de praktijk van de deelnemers. We werken continue zowel aan de motivatie om te leren als het praktisch aanleren van inzichten en vaardigheden. Dit heeft als resultaat dat de deelnemers gemotiveerd om het geleerde toe te passen de training verlaten. In de trainingscontext leren de deelnemers dus de inzichten en vaardigheden toepassen. Door het bewust toepassen van het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk wordt het een gewoonte. Om deze transfer te ondersteunen werken met een gericht actieplan, een buddysysteem en betrekken we de manager bij de leerdoelen.

Intakegesprek met deelnemer en manager
Het intakegesprek vind een aantal werken voorafgaand aan de training plaats. Naast kennismaking is het belangrijkste doel de ontwikkelbehoefte van de deelnemer scherp te stellen. Dit doen we samen met de manager en de deelnemer. Zo ontstaat een duidelijk commitment dat direct het rendement van de training verbetert. Dit geeft ook houvast voor de ondersteuning door de manager van de deelnemer in het toepassen in de praktijk van hetgeen hij heeft geleerd in de training.

Meer informatie over de inhoud van de trainingen:
1. Effectief communiceren (1 dag)
2. Stakeholder beïnvloeding/influencing without power (2 dagen)
3. Consultative selling – sales gesprekken voeren (2 dagen)

Indien u interesse heeft in deelname aan één of meerdere trainingen, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Wij zullen deze gegevens delen met de trainer die vervolgens contact met u zal opnemen voor het inplannen van een intakegesprek.

 

Sluit