Your High Tech Open Supply Network
Fieldlab De Digitale Fabriek

Fieldlab De Digitale Fabriek

Van 28 januari tot en met 3 februari 2016 vindt de eerste Pressure Cooker plaats in het kader van Smart Industry fieldlab Digitale Fabriek. Dit fieldlab heeft als doel om alle partijen in de high-tech supply chain naadloos op elkaar aan te sluiten, zodat iedereen altijd over de juiste informatie beschikt.


De pressure cookers zijn een methodiek van TNO om snel tot een goed bruikbaar resultaat te komen door alle deskundigen bij elkaar te brengen.
Alle deelnemende bedrijven sturen een of meer mensen naar deze eerste pressure cooker met als onderwerp “orders”. Het resultaat dat in de pressure cooker wordt ontwikkeld, is een eerste versie van de generieke Brainport Industries taal. Die moet het eenvoudiger maken om tussen bedrijven ordergegevens uit te wisselen.


Parallel is een nieuwe EFRO subsidie aanvraag gestart. De subsidie maakt het voor bedrijven nog aantrekkelijker om deel te nemen, omdat ze op deze manier een deel van de implementatiekosten gesubsidieerd kunnen krijgen.

Deelnemende partijen zijn:

  • Brainport Industries (penvoerder)
  • NTS-Group
  • KMWE
  • Euro-Techniek
  • TNO
  • MKG
  • Isah
  • Glovia

De doelstelling van dit project is om binnen 3 jaar een blijvend concurrerende 'smart networked high tech supply chain' bewerkstelligd te hebben die ook internationaal kan doorbreken door zijn efficientie (lagere transactiekosten) en zijn effectiviteit (minder uitval, beter produceerbare producten - 20% winst in ontwerp, productie en assemblage).

Bedrijven die hierbij willen aansluiten kunnen zich melden bij John Blankendaal.

Sluit