Your High Tech Open Supply Network

Additive4Industries

 

Logo-Additive4Industrie.jpg


In 2017 is Brainport Industries  - samen met TU/e en ondersteund door Brainport Development - een samenwerking aangegaan met het Beierse cluster voor Mechatronik&Automation in Beieren in het Additive4Industry project. Dit project spitst zich toe op het opzetten van innovatie en R&D projecten met interessante partners in Beieren op het gebied van industriële 3Dprinting. Concreet willen we langs deze weg bedrijven en kennisinstellingen van Brainport Industries, Brainport Eindhoven (en heel Nederland) koppelen aan bedrijven en kennisinstellingen in Beieren die samen tot innovatieprojecten komen, wat alle partijen verder helpt. Brainport Industries is vertegenwoordigd in het Additive4Industry-team dat ondersteuning biedt om een innovatieproces of een innovatieproject te versnellen. We bieden bedrijven samen met het Cluster M&A ondersteuning om de juiste partners te vinden, tot projectvoorstellen te komen en ook om financiering te helpen aantrekken. Het project draagt dan ook direct bij aan het stimuleren van integrale internationalisering in de topsector HTSM via de innovatielijn.

Inmiddels hebben er enkele innovatie sessies plaatsgevonden.  We startten met een goedbezochte sessie op Hannover Messe 2018, om eerste projectideeën te presenteren en partijen aan elkaar en aan die ideeën te koppelen. Op 17 en 18 mei heeft er in Eindhoven een vruchtbare uitwisseling plaatsgevonden tussen Beierse kennisinstellingen zoals Fraunhofer, Universiteit Erlangen, Hogeschool München en Hogeschool Neurenberg met TNO en TU/e (AMSYSTEMS) en Addfab, NTS-Group om tot eerste concepten voor projecten te komen. Het resultaat van de tweedaagse workshop zijn drie projectschetsen waar de partijen in wisselende samenstellingen zich aan hebben gecommitteerd. Op 26 juni zijn in Nürnberg de concepten verder uitgewerkt, is verder gesproken over het betrekken van aanvullende partners (kennis) en bedrijven uit Brainport Eindhoven en Beieren en om de financiele kant van de projecten rond te krijgen. 

Er zijn nu een drietal projecten gedefinieerd:

  • Project 1: Printing of predictable World Class Metal (Spare)Parts
  • Project 2: Printing of functional mechatronic components
  • Project 3: Rapid Additive Manufacturing of High Power Contacting Elements for Electric Drives

Meer informatie over de projecten, vindt u in bijgaand pdf bestand.

Voor de projecten is nog ruimte voor bedrijven die aan willen sluiten. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, meldt u dan aan via deze link.

Tevens is er een support letter beschikbaar die u kunt gebruiken om partners te interesseren voor één of meerdere van de projecten.
Meer informatie over Addfab vindt u via deze link.

Ook dit jaar hebben we met dit project een succesvol evenement neer kunnen zetten op de Hannover Messe op woensdag 3 april 2019. Dit keer was de insteek een pitch & match event. De bijeenkomst begon met een aantal vragen aan Heiko Barschat, leider van het Beierse cluster Mechatronik & Automation en John Blankendaal, spreker namens de Brabantse partijen TU/e, AMSYSTEMS Centre, Brainport Development en Brainport Industries, zodat de aanwezigen geïnformeerd werden over het ontstaan en de ontwikkelingen van deze samenwerking. Met 9 pitches van zowel Duitse als Nederlandse zijde werd het een succesvolle en inhoudelijke bijeenkomst over (onderzoek in en applicatie van) industrieel 3D printen die vervolgd werd met een informeel samenzijn, waar de deelnemers en bezoekers nader kennis konden maken met elkaar. We gaan nu verder met het uitwerken van 3 concrete innovatieprojecten rond dit thema.

Heeft u interesse in samenwerking op het gebied van additive manufacturing en met Zuid-Duitsland en/of wilt u deelnemen in één of meerdere van de drie projecten zoals hierboven vermeld, neem dan contact op met John Blankendaal

 

 

Sluit