Your High Tech Open Supply Network

Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'

Het Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network' is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.

Het Fieldlab richt zich op het met slimme ICT stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces. Het moet veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toelevernetwerk waar het Fieldlab zich op richt bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.

Aftrap project 'Schakels in de keten'
Screenshot_1.jpg
Met veel enthousiasme is op 20 september 2017 een volgende fase voor het Fieldlab 'Smart Connected Supplier Network' van start gegaan. In deze fase maakt het fieldlab de stap naar de praktijk: alles wat de afgelopen tijd ontwikkeld is krijgt zijn toepassing in het dagelijks gebruik. Daarnaast is het aantal betrokken partijen uitgebreid naar 19 deelnemers. De verwachting is dat de komende maanden nog minstens een verdubbeling van dit aantal zal volgen omdat elke deelnemer weer nieuwe partners betrekt. Met ondersteuning van onder meer de provincie Noord-Brabant gaan deze bedrijven gebruik maken van de eerder ontwikkelde standaard voor berichtenverkeer. De deelnemende maakbedrijven, hun klanten en hun leveranciers zullen dan de eerste volledig digitaal werkende schakels in de toeleverketen vormen. Een belangrijke les om hier te leren, is hoe maakbedrijven deze automatische gegevensuitwisseling kunnen inpassen in hun manier van werken. Natuurlijk hoopt en verwacht iedereen dat de voordelen zo duidelijk naar voren komen dat het gebruik van de standaard nog sneller zal toenemen.

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het koppelen van ict-systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat veel bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem. In het Fieldlab Smart Connected Supplier Network wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel twintig procent schelen in kosten en fouten. Lees het complete artikel in Mechatronica Magazine. Het Fieldlab wil ervoor zorgen dat door de hele keten een order van een klant automatisch in het systeem van de leverancier wordt geladen en daar direct kan worden verwerkt. Hiervoor is een standaard voor berichtenverkeer ontwikkeld. Zo creëert het Fieldlab geheel digitaal werkende schakels in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen.

De standaard voor informatie uitwisseling is te vinden via deze link.  Hier vindt u ook informatie hoe u toegang kunt krijgen tot de standaard.

Dit Fieldlab is één van de 10 Fieldlabs uit de Nederlandse Smart Industry actieagenda en is officieel geopend tijdens de Hannover Messe 2016 door premier Mark Rutte, Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME en team Smart Industry en John Blankendaal.

Lees meer over dit fieldlab in deze flyer (engelstalig). Via deze link vindt u een overzichtspresentatie van het fieldlab The Smart Connected Supplier Network.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- John Blankendaal, Brainport Industries
- Sam Helmer, TNO

Sluit