Your High Tech Open Supply Network

GAIA-X

 

Gaia-x-logo.gif

GAIA-X is een initiatief van de Duitse en Franse regeringen om een veilige en ook transparante Europese clouddienst te creëren. Die moet tegenwicht bieden aan het nu overwegend Amerikaanse aanbod. Onder de paraplu van dit initiatief wordt er gewerkt aan verschillende plannen om deze dienst verder te concretiseren.

Gaia-X is bedoeld om cloud en edge diensten van Europese aanbieders te verenigen in data-infrastructuur met gemeenschappelijke regels, normen en technologieën. Met als doel het behoud van soevereiniteit over data voor de EU, zijn lidstaten, overheden, bedrijven en burgers. Organisaties die deelnemen aan Gaia-X moeten deze regels en normen naleven en leveren diensten op basis van technologieën die door alle deelnemers van Gaia-X worden onderschreven. Concreet betekent dit dat dienstenleveranciers mogelijk bepaalde garanties zullen (moeten) geven over dataprivacy, lokalisering, het wel of niet toepassen van bepaalde technologieën voor specifieke doeleinden etc.

Daarbij werkt het Smart Industry-platform, samen met TNO en Brainport Industries, aan de Nederlandse GAIA-X-Hub, die op BIC moet gaan landen. Deze hub stelt de gebruikers in de gelegenheid om op een veilige en snelle manier online samen te werken en informatie uit te wisselen met hun ketenpartners en klanten. De hub op BIC gaat als gebruikerscase dienen om industriële bedrijven te tonen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het werken binnen zo’n beveiligde omgeving die gebruikmaakt van een data-infrastructuur aangeboden door uitsluitend Europese partijen. Voor de data-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan binnen het fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN).

 

Hoe kunt u meedoen met het Europese GAIA-X project?  Lees meer... (engelstalig)

Activiteiten:

Sluit