Your High Tech Open Supply Network
Premier Rutte opent fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'

Premier Rutte opent fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'

Met een druk op de knop openden premier Rutte en FME en Smart Industry voorzitster Ineke Dezentje vandaag op de Hannover Messe het Fieldlab The Smart Connected Supplier Network. Het Fieldlab legt de focus op samenwerken en informatie delen in de high-tech toeleverketen over bedrijfsgrenzen heen. Naar schatting kan een veilige efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel 20% schelen in kosten en fouten.

Het Fieldlab is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten. Dit nieuwe Fieldlab is één van de 10 Fieldlabs uit de Nederlandse Smart Industry actieagenda die zich richt op het met slimme ICT stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces. In het smart connected supplier network van het Fieldlab moet het veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toelevernetwerk waar het Fieldlab zich op richt bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.

Pressure cookers
Maakbedrijven als NTS-Group, KMWE en Euro-Techniek en hun ICT-leveranciers ISAH en MKG zijn onder begeleiding van TNO gestart met het “digitaliseren van de keten”. In zogeheten pressure cookers zijn al afspraken gemaakt over de wijze waarop orders digitaal uitgewisseld kunnen worden tussen klanten en leveranciers. Het systeem vertaalt als het ware de informatie van de ene toepassing naar de andere zonder dat van bovenaf een gezamenlijke ‘taal’ wordt opgelegd. Maakbedrijven kunnen met deze afspraken veel tijd en veel tijd en geld besparen doordat systemen beter op elkaar aansluiten.

Eenvoudig, betrouwbaar en interoperabel
De slimme genetwerkte toeleverketen kan op termijn internationaal doorbreken door zijn lagere transactiekosten en minder uitval door communicatiefouten. In het eindbeeld zijn drie cruciale factoren op orde: data kan én eenvoudig gedeeld worden (gemak/laagdrempelig) én op een betrouwbare manier (governance/veiligheid) én de data is interoperabel.

Veiligheid van informatie uitwisseling
Op gebied van de veiligheid van de uitgewisselde informatie zal het fieldlab 'the Smart Connected Supplier Network' samenwerken met het door Thales geïnitieerde Fieldlab “the Garden” en het door de Duitse Overheid en Fraunhofer geïnitieerde 'Industrial Data Space' initiatief. Voor dat laatste is 13 april jl. een MOU getekend tussen TNO en Fraunhofer.

 

Sluit