Your High Tech Open Supply Network

Market 4.0

 

logo-1.png

In het Europese MARKET 4.0 project wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor de samenwerking tussen producenten en leveranciers. Deze omgeving is gebaseerd op het Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende Internationale Data Spaces (IDS) standaard voor datadeling. In het project worden de standaarden uitgebouwd met geavanceerde functionaliteiten zoals simulaties, VR/AR, digital twinning en supply chain visibility.

Hiermee wordt een marktplaats ingericht voor drie focusgebieden:

  • metaalbewerking;
  • plastic- en composieten en
  • high-tech equipment

waarbij in Nederland met name wordt gefocust op de high-tech toeleveranciersketen.

Het doel is dat maakbedrijven hiermee sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken en meer transparantie in de supply chain kunnen realiseren.

 

Open Call

Vanuit dit project is subsidie beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) maakbedrijven die ketensamenwerking willen realiseren en voor bedrijven die nieuwe (software) diensten willen realiseren voor ketensamenwerking. Subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 1 maart tot en met 30 juli 2020.

Informatiebijeenkomst 4 maart 2020

Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 maart waren zo'n 40 geinteresseerde partijen aanwezig. Aan hen werd het project MARKET4.0 verder toegelicht, werd  ingegaan op de voorwaarden voor deelname en in workshop verband project ideeën met elkaar besproken. 

Webinar op 4 juni 2020

Om nog meer partijen de kans te geven een goed projectvoorstel in te dienen, heeft het MARKET 4.0 consortium op 4 juni 2020 een webinar georganiseerd. Via deze link kunt u het webinar terugkijken. Er zal de komende tijd nog een keer een webinar georganiseerd worden.


Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk donderdag 30 Juli 2020, 17:00 CEST

 

Neem bij interesse contact op met John Blankendaal. Meer informatie inclusief alle voorwaarden, concept contract en templates is te vinden op de MARKET4.0 website. De volgende documenten zijn te vinden op de website:

Sluit