Your High Tech Open Supply Network

Market 4.0

 

logo-1.png

In het Europese MARKET 4.0 project wordt een digitale omgeving ontwikkeld voor de samenwerking tussen producenten en leveranciers. Deze omgeving is gebaseerd op het Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) en de onderliggende Internationale Data Spaces (IDS) standaard voor datadeling. In het project worden de standaarden uitgebouwd met geavanceerde functionaliteiten zoals simulaties, VR/AR, digital twinning en supply chain visibility.

Hiermee wordt een marktplaats ingericht voor drie focusgebieden:

  • metaalbewerking;
  • plastic- en composieten en
  • high-tech equipment

waarbij in Nederland met name wordt gefocust op de high-tech toeleveranciersketen.

Het doel is dat maakbedrijven hiermee sneller en betrouwbaarder samen kunnen werken en meer transparantie in de supply chain kunnen realiseren.

 

Open Call

Vanuit dit project is subsidie beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) maakbedrijven die ketensamenwerking willen realiseren en voor bedrijven die nieuwe (software) diensten willen realiseren voor ketensamenwerking. Subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 1 maart tot en 29 mei 2020.

Informatiebijeenkomst 4 maart 2020

Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 maart waren zo'n 40 geinteresseerde partijen aanwezig. Aan hen werd het project MARKET4.0 verder toegelicht, werd  ingegaan op de voorwaarden voor deelname en in workshop verband project ideeën met elkaar besproken. Deadline voor het indienen van voorstellen is 28 mei 2020.

Update 18 mei 2020:

in verband met COVID-19 hebben een aantal potentieel geinteresseerde partijen laten weten meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een voorstel. Om hieraan tegemoet te komen is de deadline voor het indienen van projectvoorstellen verschoven van 28 mei naar donderdag 30 juli 17:00 CET. Hierdoor heeft u twee extra maanden om een consortium en voorstel samen te stellen. Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de open call.

Graag willen we u ook vragen om een korte samenvatting van de huidige status te delen zodat wij onze ondersteuning hierop kunnen aanpassen.

Neem bij interesse contact op met John Blankendaal. Meer informatie inclusief alle voorwaarden, concept contract en templates is te vinden op de MARKET4.0 website. De volgende documenten zijn te vinden op de website:

Sluit