Operator ondersteuning: Kwaliteitsborging & mens-robot samenwerking
Nieuwe technologieën, seriegrootte 1, foutloos produceren, toenemende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere klanteisen en krapte op de arbeidsmarkt vereisen een flexibele inrichting van de productie waarin mensen, machines en robots effectief samenwerken. Voor implementatie van deze nieuwe technologieën in een bedrijf is het van belang te kijken naar het productiesysteem en de medewerkers die daarin werken. TNO ondersteunt, in het ‘Factory of the Future Experience Center’, bedrijven bij het verkennen van de technologische mogelijkheden om mensen in productie te ondersteunen door gebruik te maken van state-of-the-art technologie en praktische kennis en ervaring.

Figure-Demo-kwaliteitsborging1.jpg

 

In deze demonstrator van TNO worden verschillende technologieën gebruikt om operators tijdens het uitvoeren van assemblage taken te ondersteunen en daarmee de productkwaliteit te borgen:

  • Het TNO Smart Connected Factory Framework regisseert de aansturing van taken in de werkcel, verzorgt de communicatie tussen alle technologieën en logt de productiedata;
  • Een projectiesysteem van Arkite ondersteunt de operator met geprojecteerde instructies en bewaakt materiaal- en gereedschap locaties;
  • Een camera van Cognex controleert producteigenschappen (o.a. correcte plaatsing en aanwezigheid van onderdelen);
  • Een schroefsysteem van Kolver maakt gecontroleerd handmatig schroeven mogelijk. In combinatie met de locatiebewaking van Arkite kan geborgd worden dat het schroefsysteem alleen actief is in een specifieke stap en op een specifieke locatie;  
  • Een barcode scanner van Dtronic waarmee orders, producten en onderdelen geïdentificeerd en geregistreerd worden.
  • Een eyetracker van Pupillabs registreert de oogbewegingen en kijkrichting van de operator en maakt daarmee de visuele inspecties robuuster en interactie met het intuïtief.
  • Indien nodig zou een Franka Emika cobot met een schroefsysteem van Kolver een aantal schroeftaken over kunnen nemen van de operator;
  • Op een dashboard in de werkcel wordt relevante productie informatie uit de database van het framework getoond aan de operator of teamlead.

Terug

Betrokken partijen:

TNO