Voor wie is Brainport Industries?

 

Brainport Industries is niet voor iedereen vrij toegankelijk. Het is een coöperatie voor en door high tech toeleveranciers. Niet alleen de grote eerstelijns systeemleveranciers maar nadrukkelijk ook voor de kleinere gespecialiseerde bedrijven. Van belang is dat het bedrijf actief is in de high tech keten met mensen in vaste dienst die participeren in het primaire proces van de high tech keten. Het lidmaatschap van Brainport Industries Coöperatie is op persoonlijke titel en alleen voor beslissers (directie/bestuursniveau).

OEMs, klein of groot, kennisinstellingen en anderen zijn welkom als participant in sommige projecten maar zij kunnen geen lid worden.

 

Om het eerder geschetste DNA te bewaken is er bij de oprichting voor gekozen om een aantal vragen centraal te stellen bij toetreding tot de Coöperatie. Deze vragen dienen actief te worden onderschreven door de leden van de Coöperatie nadat zij zijn voorgedragen door tenminste twee bestaande leden van Brainport Industries U.A.

 

Voldoet u aan bovenstaand profiel en wilt u lid worden van Brainport Industries, controleer dan of uw bedrijf voldoet aan de volgende zes voorwaarden:

¤ Bent u actief in één of meer high tech ketens (met mensen in vaste dienst die participeren in het primaire proces van de high tech keten)?
¤ Wilt u uw bedrijfsprestaties duurzaam verhogen door samen met andere toeleveranciers te participeren in verbeterprojecten voor de keten?
¤ Ziet u een uitdaging in strategische samenwerking in de keten met mogelijk een aantal bedrijven waarmee u operationeel concurreert?
¤ Bent u overtuigd dat in de toekomst niet uw individuele bedrijf concurreert maar de keten als geheel?
¤ Wilt u niet alleen leren, kennis halen en contacten leggen maar ook actief bijdragen, ervaringen inbrengen en kansen delen?
¤ Bent u bereid om uw bedrijf periodiek te laten beoordelen op de competenties ten behoeve van bovenstaande toets en profilering/presentatie?

6x ja? Neem dan contact op met Brainport Industries via onderstaand formulier.  Na ontvangst van dit formulier plannen wij een kennismakingsafspraak met u.