Maatschappelijke transities en duurzaamheid

Huidige economische activiteiten putten grondstoffen uit en verstoren regionale, nationale en mondiale ecosystemen en natuurlijke kringlopen. Maatschappelijke en politieke druk om energieneutraal en meer circulair te ondernemen neemt toe. Bedrijven willen beter weten wat de impact hiervan is op hun bedrijfsvoering.

Maar maatschappelijke uitdagingen bieden ook nieuwe marktkansen en kunnen belangrijke aanjagers zijn van technologieontwikkeling en innovatie in producten en processen. Digitalisering kan bijvoorbeeld helpen productieketens te verduurzamen door efficiënter gebruik van materialen. Ook via de ontwikkeling van componenten voor sectoren als energie, gezondheidszorg en voedsel kan het hightech toelevernetwerk belangrijke maatschappelijke impact hebben.

Daarnaast vinden werknemers het steeds belangrijker om te werken voor bedrijven die positieve impact hebben en waar de cultuur niet alleen gericht is op economische winst, maar ook maatschappelijke waarde (purpose). Aandacht van het hightech toelevernetwerk voor haar bijdrage aan maatschappelijke transities kan de aantrekkelijkheid van de sector voor nieuw talent vergroten.

Ambitie

Een energiezuinig en circulair toelevernetwerk met zichtbare maatschappelijke waarde en daarmee een aantrekkelijke werkgever.
Het hightech toelevernetwerk wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven. Dat kan op het niveau van markt, keten, bedrijf, product en materialen. Nieuwe circulaire businessmodellen moeten uiteindelijk economisch haalbaar zijn. Hoe meer de sector de positieve maatschappelijke impact kan laten zien, hoe aantrekkelijker de sector wordt voor werkenden.

Projecten