Toegankelijkheid van groei- en werkkapitaal

Voor duurzame groei van het hightech toelevernetwerk is toegang tot kapitaal noodzakelijk. Toeleveranciers moeten blijvend investeren in capaciteit en innovatie om optimaal te profiteren van het groeitempo van klanten. De onderlinge verbondenheid in het toelevernetwerk maakt bovendien dat succesvolle investeringen een positief effect hebben op het hele netwerk. Maar zowel bestaande als startende bedrijven ervaren belemmeringen in het ophalen van groei- en werkkapitaal. Dat terwijl er genoeg publieke en private middelen beschikbaar zijn. Het zwakke klimaat voor risicokapitaal kan er ook voor zorgen dat innovatieve startups en scale-ups de regio verlaten. Juist succesvolle scale-ups kunnen met nieuwe technologieën een belangrijke boost geven aan de doorontwikkeling van het toelevernetwerk.

Ambitie

Toegankelijk en flexibel kapitaal voor het hightech toelevernetwerk om groei en innovatie te faciliteren.
Financiering toegankelijker maken vergroot de weerbaarheid van het toelevernetwerk, maar helpt bedrijven ook te groeien en te innoveren. Dat kan door kapitaal vrij te maken dat vast zit in lange betalingstermijnen. Maar ook door meer zekerheid te bieden aan financiers. Bijvoorbeeld door toekomstige groei van klanten te vertalen naar groei van het toelevernetwerk. Het moet bovendien makkelijker worden om de meest geschikte instrumenten te vinden en benutten.