Wie zijn wij

​​Brainport Industries is een coöperatie van 1e, 2e of 3e lijns high tech toeleveranciers. Samen doen zij projecten op het gebied van technologie, markt en mens om zo de innovatiekracht van haar leden te versterken.

Het team van Brainport Industries bestaat uit:

 

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

Voorzitter: Edward Voncken, CEO KMWE
Secretaris: Ferry van de Pasch, Algemeen Directeur HTR Rubber & Foam
Penningmeester: Henk Tappel, Technical Director Bronkhorst High Tech 
Algemeen bestuurslid: Roland Sniekers, Managing Director Euro-Techniek
John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

In het Algemeen Bestuur van de coöperatie hebben de leden van het Dagelijks Bestuur zitting, aangevuld met:

Eenmaal per jaar stemt het Algemeen Bestuur de plannen en begroting af met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks in oktober gehouden in combinatie met het Jaarcongres.

Terug