Brainport Industries College

We staan in de techniek sector voor grootse uitdagingen, met name in het MBO op het gebied van de vaktechnische kennis voor de toekomst. Wist jij dat er alleen al bij de 60 leden van Brainport Industries College meer dan 155 BBL-leerwerkbanen beschikbaar zijn voor studenten?

Om deze uitdaging het hoofd te bieden is Brainport Industries College opgericht, een stichting voor en door bedrijven in de sector Metaal & Mechatronica, de maakindustrie.

De missie van BI College is: Het op duurzame wijze verbinden van regionale en regionale's en bedrijven in de maakindustrie op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt in de Brainport regio.

BI College richt zich met name op drie zaken:

  • Techniekpromotie samen met onze leden, op middelbare scholen, de open dagen van mbo en ook zelfstandig bij bedrijven
  • Matching van potentiële kandidaten (studenten en zij-instromers) op BBL leerwerkbanen van onze leden
  • Opleidingsaanbod en kwaliteit afstemmen bij de aangesloten mbo's ROC Ter Aa, Techniekcentrum | Brainport en Summa Techniek.

We hebben als maakindustrie de gezamenlijke verantwoordelijkheid om jongeren (en hun ouders/verzorgers) kennis te laten maken met het prachtige beroep als vakkracht, om te laten zien welke mooie dingen we met elkaar weten te realiseren die de wereld werkelijk een beetje mooier maken.

Mocht je geïnteresseerd zijn in dit initiatief, er eens verder over willen sparren en meer informatie willen, neem dan contact op via info@brainportindustriescollege.nl of ga naar de website.