Digitalisering en productietechnologie

Digitalisering is een drijvende kracht achter ontwikkelingen in de hightech maakindustrie. Digitalisering en data delen is cruciaal voor de innovatiekracht van het hightech toelevernetwerk. Eisen rond integratie van data en systemen nemen ook steeds verder toe. Brainport zet hier vol op in via het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst. Maar de transitie naar Smart Industry gaat langzaam. Hoewel een deel van de hightech toeleveranciers investeert in digitalisering en goed op weg is blijft een groot deel van de bedrijven achter. Dit uit zich onder andere in achterblijvende productiviteitsontwikkeling.

Hightech toeleveranciers beschikken daarnaast over specifieke kennis en hoogwaardige technologie en hebben daarmee een sterke basis voor high mix, low volume, high complexity productie. De mondiale technologieontwikkeling gaat echter razendsnel en de concurrentie is groot. Zonder gezamenlijke investeringsagenda kan de technologiepositie van het hightech toelevernetwerk onder druk komen te staan. Juist die technologiepositie zorgt ervoor dat in Nederland excellent kan wordt geproduceerd.

Ambitie

Van blinde keten naar transparant, flexibel en zelf-organiserend toelevernetwerk met excellente productie.
Voor het realiseren van deze ambitie moet het toelevernetwerk ‘smart’ worden. Smart Industry is de gedeelde basis waar- voor toeleveranciers vooral samenwerken, niet concurreren. Naast de transitie naar Smart Industry is het essentieel om de excellente technologiepositie te behouden.
Productietechnologieën zijn de unieke skills waarop toeleveranciers zich onderscheiden en waar precompetitief wordt samengewerkt.

Fabriek van de Toekomst

De activiteiten van Brainport Industries op het gebied van digitalisering en productietechnologie zijn verzameld onder de paraplu Fabriek van de Toekomst, met een fysieke landingsplaats op de Brainport Industries Campus: het Experience Center. In dit Experience Center werken bedrijven en kennisinstellingen in verschillende samenstellingen aan het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve oplossingen op het gebied van automatisering, robotisering en digitalisering voor low volume, high complexity productie. 

Lees meer over Fabriek van de Toekomst

 

Projecten