Your High Tech Open Supply Network

Innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst'

Door samen sneller en slimmer producten en productieprocessen te realiseren en (innovatie) faciliteiten te delen ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere Time to Market. Dit is het uitgangspunt van het innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst', waar in 7 strategische projecten & fieldlabs wordt gewerkt aan innovaties die aan deze doelstelling bijdragen. 

Fieldlab Flexible Manufacturing

De Nederlandse industrie produceert componenten en producten in kleine series en vaak in een zéér gevarieerde mix aan uitvoeringen. Daardoor is geautomatiseerde fabricage vaak kostbaar en vraagt het teveel programmeertijd. Lees verder ...

Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'

Het Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network' (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten. Lees verder... 

Fieldlab Multimateriaal 3D

Het Fieldlab Multimateriaal 3D (Multi-M3D) is een co-creatie platform waarbinnen partijen in de keten samenwerken aan de ontwikkeling en validatie van vernieuwende multitechnologie en multimateriaal oplossingen. Lees verder...

AddFab – 3D metal printing

De proeffabriek AddFab is een pilotlocatie en competence center waar verdere stappen in industrialisering van 3D metaal printen tot stand zullen worden gebracht. Lees verder... 

Fieldlab High Tech Software Cluster

Het Fieldlab High Tech Software Cluster is een consortium van 20+ high tech softwarebedrijven rondom virtual prototyping & design, model based software en data analytics & services. Lees verder...

Teclab, innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie  

Het project 'Teclab, Innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie' heeft ten doel om een sterk en duurzaam ecosysteem te creëren ten behoeve van de Hightech Maakindustrie waarin onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en leveranciers werken aan innovatief techniek onderwijs. Lees verder...

Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics

Het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) heeft als doelstelling de realisatie van een "state of the art” AML-systeem op de Brainport Industries Campus, dat uitrolbaar is naar andere hightech clusters. Lees verder...

Bij het innovatieprogramma zijn in totaal zo’n 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen aangesloten, de faciliteiten voor de Fabriek van de Toekomst worden op dit moment gerealiseerd op het terrein van Brainport Industries Campus.

Evenementen Kalender 

 

Sluit