Your High Tech Open Supply Network

Innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst'

Dit programma maakt deel uit van programmalijn B “Smart Industry” van het uitvoeringsprogramma Hightech Systemen en Materialen (2017-2020) van provincie Noord Brabant en is opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Brainport Industries en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Door samen sneller en slimmer producten en productieprocessen te realiseren en (innovatie) faciliteiten te delen ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere Time to Market. De innovaties binnen het innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst' zijn opgedeeld in de volgende projecten:

Fieldlab Flexible Manufacturing

Dit fieldlab heeft als doel productieprocessen flexibeler te maken met inzet van o.a. robotica. Het eenvoudiger produceren van kleine series door kortere omsteltijden.
Lees meer

Fieldlab Smart Connected Supplier Network

Het Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network' is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.
Lees meer

Fieldlab Multimateriaal 3D

Richt zich op het ontwikkelen van volledig nieuwe waardeketens, op basis van de volgende generatie multi-materiaal 3D print technologieën en de daarbij behorende datamanagement-systemen.
Lees meer

AddFab – 3D metal printing

De proeffabriek AddFab wordt een pilotlocatie en competence center waar verdere stappen in industrialisering van 3D metaal printen tot stand zal worden gebracht middels een innovatieprogramma met focus op industrialisatie, quality management en industriele toepassingen.
Lees meer

Fieldlab High Tech Software

De Brainport regio produceert de meest geavanceerde software ter wereld. High Tech Software stelt High Tech bedrijven in staat om zich te onderscheiden, te concurreren en te winnen op het wereldtoneel. Het High Tech Software Cluster brengt software ontwikkelaars bij elkaar, om elkaar te versterken en samen te werken aan de kansen en mogelijkheden van morgen.
Lees meer

Teclab, innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie  

Het invulling geven aan innovatief technisch onderwijs in de Brainport regio door middel van een vergaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, leveranciers en overheidsinstellingen binnen een nieuw te formeren ecosysteem.

Advanced Manufacturing Logistics

Slimme logistieke real-life showcase op het gebied van fysieke en IT infrastructuur en ketenregie.

Bij het innovatieprogramma zijn in totaal zo’n 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen aangesloten, de faciliteiten voor de Fabriek van de Toekomst worden op dit moment gerealiseerd op het terrein van Brainport Industries Campus.

Evenementen Kalender 

 

Geen actuele items gevonden
Sluit