Your High Tech Open Supply Network

Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'

Het Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network' (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.

Het Fieldlab richt zich op het met slimme ICT stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces. Het moet veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toelevernetwerk waar het Fieldlab zich op richt bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het koppelen van ict-systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat veel bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem. In het Fieldlab Smart Connected Supplier Network wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel twintig procent schelen in kosten en fouten. Lees het complete artikel in Mechatronica Magazine. Het Fieldlab wil ervoor zorgen dat door de hele keten een order van een klant automatisch in het systeem van de leverancier wordt geladen en daar direct kan worden verwerkt. Hiervoor is een standaard voor berichtenverkeer ontwikkeld. Zo creëert het Fieldlab geheel digitaal werkende schakels in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt door de partnerbedrijven aan het aanpassen van de ICT applicaties en wordt daarbij goede vooruitgang geboekt. Ook het aantal schakels dat geheel digitaal werkt blijft groeien, net als het aantal deelnemers. De SCSN olievlek breidt zich alsmaar uit!
Ondertussen wordt ook het beheer en de onderliggende techniek professioneel ingericht. Zo zijn de opties voor de technische infrastructuur op een rij gezet en wordt de komende tijd een besluit genomen of daarvoor wordt aangesloten bij een bestaand netwerk of dat een eigen infrastructuur zal worden ontwikkeld. 
Daarnaast wordt geïnventariseerd of het fieldlab naast de huidige berichtenstroom (orders, facturen, logistiek etc) een nieuw onderdeel zal starten dat zich richt op het delen van productinformatie.

De standaard voor informatie uitwisseling is te vinden via deze link. Hier vindt u ook informatie hoe u toegang kunt krijgen tot de standaard.

Lees meer over dit fieldlab in deze flyer (engelstalig). Via deze link vindt u een overzichtspresentatie van het fieldlab The Smart Connected Supplier Network.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Oosterheert.

Sluit