Innovatie Event | 3 oktober 2019 | 13:30 - 17:00 uur

De bewoners van de Brainport Industries Campus nodigen u uit voor het Innovatie Event op 3 oktober aanstaande van 13:30 tot 17:00. Tijdens dit event worden demonstraties en presentaties georganiseerd rondom een aantal Smart Industry thema’s, zoals Robotisering, Artificial Intelligence in de industriële omgeving, Slimme logistiek en Opleiden voor de toekomst.

Zo kunt u een kijkje nemen in het Fieldlab Flexible Manufacturing, waar gedemonstreerd wordt hoe productietaken op een flexibele en dynamische wijze worden verdeeld tussen mens en robot of volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Bezoek ook de testomgeving van het Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics, waar onderzoek wordt gedaan naar de maximaal haalbare automatiseringsgraad door middel van AGV’s/Mobiele Robots en slimme multi-company planning methodes aan de hand van een nagebootste logistieke keten.

Hoe leidt data tot bruikbare informatie om productie-processen te optimaliseren, storingen te voorspellen, etc. Als u geïnteresseerd bent in de positieve waarde van Artificial Intelligence (en andere software toepassingen) , dan kunt u bij het Fieldlab High Tech Software Cluster terecht.

Daarnaast vindt u op dit event verschillende demonstratoren van onder meer Yaskawa, Siemens, Festo en DMG Mori en kunt u een rondleiding volgen in de productieomgeving van KMWE.

Programma

13:30 Kick-off Innovatie Event
13:40 Start demonstratie sessies 
16:00 Netwerkborrel
17:00 Einde

Deelname

Wanneer u aan dit event wilt deelnemen, kunt u dit aangeven via de uitnodiging die u voor het ochtendprogramma heeft ontvangen.
U ontvangt dan op korte termijn een bevestiging met alle praktische details.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation Event | October 3rd, 2019 | 13:30 - 17:00 uur

The residents of the Brainport Industries Campus would like to invite you to their Innovation Event on October 3rd from 13:30 to 17:00 hrs. During this event, demonstrations and presentations will be held around Smart Industry themes, such as Robotics, Artificial Intelligence in industry, Smart logistics and Educating for the future.

You are welcome to take a look inside the Fieldlab Flexible Manufacturing. This fieldlab demonstrates how humans and robots can collaborate in a manufacturing environment and how tasks can be performed fully automated in a high mix, low volume industry.

You can also visit the testing environment of the Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics, which researches automation and smart multi-company planning methods in a replicated logistics chain, operated by AGVs.

The Fieldlab High Tech Software Cluster focuses on the value of Artificial Intelligence (and other software applications) and demonstrates how data can lead to useful information, for example to optimize your manufacturing processes and to predict malfunctions.

Next to this, you will find a number of different industrial demonstrators of - amongst others - Yaskawa, Siemens, Festo and DMG Mori. You can also join a tour of the KMWE production facilities

Program

13:30 Kick-off Innovation Event
13:40 Start demonstration sessions 
16:00 Drinks
17:00 End

Participation

If you want to participate in this event, you can register by checking the box in your personal invitation for the morning program.You will then shortly receive an e-mail with the confirmation and all practical details.