Your High Tech Open Supply Network

Teclab, innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie  

 

Het project 'Teclab, Innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie' heeft ten doel om een sterk en duurzaam ecosysteem te creëren ten behoeve van de Hightech Maakindustrie waarin onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en leveranciers werken aan innovatief techniek onderwijs. Studenten kunnen hierin hun opleiding en het werken in de sector, bij de aanwezige hightechbedrijven, in fieldlabs combineren. Een belangrijke start- en landingsbaan hiervoor is de Brainport Industries Campus, waar alle benodigde faciliteiten en nieuwste technologische ontwikkelingen aanwezig zijn. Innovatief techniek onderwijs is alleen te realiseren door slimme en duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. 

Sluit