Brainport Industries-leden slaan de handen ineen tijdens vakbeurs Semicon South East Asia

 

Brainport Industries was in mei samen met een groep leden aanwezig op de wereldbeurs Semicon South East Asia (SEA), die jaarlijks plaatsvindt in Zuidoost-Azië. Een groot succes! Renée Versteegde-Derks: “Met ons Nederland paviljoen op de beurs hebben we de Nederlandse semiconsector goed op de kaart gezet. De reacties die we kregen waren zeer positief, zowel van de deelnemende bedrijven als van bedrijven die onze stand bezochten.”

Renée Versteegde-Derks houdt zich als projectmanager bezig met het Brainport Industries-thema Samenwerking in Internationale Productienetwerken Ze vertelt: “Als het om internationale samenwerking gaat, kijken wij naar regio’s die kansrijk zijn voor ons toelevernetwerk. Hierbij kan je denken aan markten dichtbij huis zoals Duitsland. Maar ook regio’s verder van huis zoals China en Zuidoost-Azië. Zo zijn Singapore, Vietnam en met name Maleisië kansrijke groeilanden voor onze leden.”

Nieuwe kansen in Zuidoost-Azië

In Maleisië bevindt zich al 40 jaar een groot semiconcluster. Dit ecosysteem is nu hard aan het groeien. Renée: “De afgelopen jaren ontstonden hier veel nieuwe kansen en activiteiten. Dit biedt mogelijkheden voor onze Nederlandse bedrijven. Steeds meer Nederlandse bedrijven oriënteren zich op Zuidoost-Azië, vestigen zich hier of breiden hun vestiging hier uit door naast sales bijvoorbeeld een productie- of cleanroomfaciliteit op te zetten. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het feit dat ook grote klanten waaraan deze bedrijven leveren hen vragen in deze regio aanwezig te zijn, met het oog op diversificatie en supply chain resilience.”

Mogelijkheden verkennen

Renée vervolgt: “De afgelopen drie jaar keken we hoe we gezamenlijk op kunnen trekken om de kansen in Zuidoost-Azië te benutten. In Nederland werken hightech toeleverbedrijven al nauw samen via Brainport Industries. Dat kunnen en willen we in Zuidoost-Azië ook doen. Samen sta je tenslotte sterker. In maart 2023 organiseerden we een eerste verkenningsreis naar deze regio met 13 leden. Vervolgens ging Brainport Industries met een aantal leden afgelopen november mee op een handelsmissie naar Zuidoost-Azië onder leiding van Mark Rutte. Daar ontstond het idee om gezamenlijk een stand in te richten op de beurs Semicon South East Asia. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft hier de lead in gepakt en is voor Brainport Industries een belangrijke partner in deze activiteiten.

Eén Nederlandse stand

In mei was het zover en vond Semicon South East Asia plaats in Maleisië. “De Nederlandse delegatie bestond uit zo’n 15 bedrijven waarvan er 10 een stand hadden op de beurs”, vertelt Renée. “Naast de beurs was er een gevarieerd programma bestaande uit bedrijfsbezoeken aan bijvoorbeeld het Nederlandse NXP en verschillende lokale bedrijven en netwerkactiviteiten. Daarnaast droegen we bij aan het door de Nederlandse ambassade georganiseerde innovatieforum in het kader van ESG (Environment Social and Governance). Tijdens dit innovatieforum vertelden verschillende Nederlandse sprekers hoe zij hiermee omgaan en hoe zij ESG in de keten oppakken. Dit sluit mooi aan op de programma’s en uitdagingen waar we in Nederland mee bezig zijn. Ook Brainport Industries-directeur John Blankendaal was aanwezig in Maleisië en stond een aantal keer op uitnodiging op het podium. In Zuidoost-Azië ziet men de Nederlandse semicon supply chain als voorbeeld. John nam het publiek hierin mee en vertelde hoe wij als Brainport Industries geloven in verbinding, samenwerken en innoveren om zo competitief te blijven. In Zuidoost-Azië is het niet gebruikelijk om zo open samen te werken. We hopen de aanwezigen hier dan ook mee geïnspireerd te hebben.”

Coredux.jpg

Eric Reijven, directeur Business Development CoreDux

Laagdrempelig kennismaken met de Aziatische werkwijze

Eén van de bedrijven die aanwezig was op het Nederland Paviljoen was CoreDux: een fabrikant en systeemintegrator van hoogwaardige metalen en kunststof slangensamenstellingen en turnkey gas- en vloeistofsystemen. Eric Reijven, directeur Business Development CoreDux: “Wij hebben een aantal Aziatische klanten die we vanuit Nederland bedienen, maar onze ervaring met de manier van zaken doen in Azië is beperkt. Naar aanleiding van de vraag van deze klanten om ons dichterbij, in Azië, te vestigen, besloten we mee te gaan naar Semicon South East Asia. Als standhouder konden we op een hele laagdrempelige manier kennismaken met lokale manier van zaken doen, ons netwerk hier uitbreiden en onderzoeken wat eventueel een goede locatie zou zijn om ons te vestigen. Via de BOM en Brainport Industries hebben we met verschillende Aziatische ambassades gesproken die we anders nooit gesproken zouden hebben. Deze gesprekken leidden tot mooie inzichten, bijvoorbeeld dat er grote verschillen zijn tussen Aziatische landen. Met het Nederland Paviljoen hadden we z’n allen flink wat exposure. Zelfs de Maleisische minister president bezocht onze stand. Door de gedeelde stand kwamen bedrijven die ons anders misschien voorbij zouden lopen nu bovendien toch bij ons terecht.”

Visit-of-Malaysian-Prime-Minister-to-the-NL-stand-at-Semicon-SEA.jpeg

Bezoek minister president Maleisië

Op de kaart

Renée: “Met onze aanwezigheid op de beurs hebben we samen met de Nederlandse ambassade, de BOM en alle bedrijven de Nederlandse semiconsector goed op de kaart gezet. Door samen te werken kunnen we elkaar verder helpen. Zoals John ook stelde: het succes en concurrentievermogen van de OEM’-ers wordt in hoge mate bepaald door de prestaties van de volledige waardeketen en het netwerk. Om concurrerend te blijven in een sterk internationaal speelveld, is samenwerking binnen de hightech maakindustrie dan ook essentieel. Sommige van deze bedrijven zijn concurrenten, maar de markt in Zuidoost-Azië is zo groot dat hun activiteiten elkaar niet hoeven te bijten. Het is mooi om te zien hoe onze leden elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. Zo kunnen zij anderen behoeden voor eerder gemaakte fouten en helpen om sneller stappen te zetten. Dit is uniek aan de samenwerking binnen Brainport Industries.”

Drive om te groeien

Ook Neways Electronics was standhouder op het Nederland paviljoen. Neways opende recent een vestiging in Maleisië en heeft hier grote groeiplannen. “Met het oog op onze groei in deze regio is het belangrijk om aanwezig te zijn op deze toonaangevende beurs”, aldus Mattijs Rovers, Business Manager Semiconductor Industry bij Neways. “De beurs bood ons de gelegenheid om bestaande relaties te bestendigen en met potentiële nieuwe klanten afspraken te maken. De hele industrie is hier aanwezig. Bovendien zijn veel bedrijven die meereizen actief in het ecosysteem en hebben we ook daarmee bestaande relaties kunnen aanhalen en uitbreiden. De semiconmarkt in Zuid-Oost Azië is booming. De lokale drive is voelbaar. Het is mooi om daar deel vanuit te maken. Tijdens het innovatieforum ‘Moving up the value chain in the light of ESG’ heb ik een circularity project in de semicon industry gepresenteerd. Daarmee demonstreert Neways haar kennis en innovatie op het gebied van circulariteit, een belangrijk thema voor de toekomst.”

matthijs-tijdens-innovatie-forum.jpg

Mattijs Rovers, Business Manager Semiconductor Industry bij Neways

 Op naar een vervolg

De Nederlandse aanwezigheid op de beurs was een groot succes en krijgt dan ook zeker een vervolg. Renée: “Volgend jaar mei zijn we weer met een stand aanwezig op de beurs, die dan in Singapore plaatsvindt. Bedrijven die interesse hebben om mee te gaan of om aanwezig te zijn op deze stand kunnen zich hier al voor aanmelden. Daarnaast vroegen we samen met de BOM een subsidie voor 3 jaar aan om bedrijven meerdere jaren te ondersteunen op dit onderwerp. Wanneer deze subsidie wordt toegekend, kunnen we meer activiteiten opzetten en misschien zelfs een hub in Zuidoost-Azië. Hierover ontvangen we eind juni bericht.”

Wil je meer weten, heb je vragen of ook plannen voor uitbreiding in Zuidoost-Azië? Neem dan contact op met Brainport Industries of met onze leden.

Samenwerkingspartners

Brainport Industries werkt voor haar activiteiten gericht op Zuid-Oost Azië nauw samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de Nederlandse Ambassade in Maleisië, Singapore en Vietnam en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Brainport Industries-leden slaan de handen ineen tijdens vakbeurs Semicon South East Asia