Circular Innovation Program zorgt voor concrete circulaire verbeteringen

Brainport Industries, ImpactX en ASML bundelen hun krachten met het Circular Innovation Program. Dit jaar vond een speciale editie van dit programma plaats voor leden van Brainport Industries. Deelnemers BKB Precision (samen met Vink), Tenfold Group, Meilink en Wilvo bouwden in drie maanden tijd competenties op het gebied van circulaire innovatie op mét meetbare uitkomsten. Het programma leverde concrete ideeën en vernieuwingen op waar de bedrijven samen met ASML aan willen werken.

Met het hands-on Circular Innovation Program wil Brainport Industries haar leden stimuleren om een concrete circulaire oplossing te ontwikkelen. De organisatie werkt hierbij samen met het bureau ImpactX, dat het Circular Innovation Program heeft ontwikkeld om  circulaire vernieuwing in hightech waardeketens te versnellen middels een circulair innovatieproces, samen met leverancier en OEM ASML.

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries: “Het Circular Innovation Program is een cruciale stap richting een duurzame toekomst voor onze maakindustrie. Door innovatie en samenwerking te faciliteren, dragen we bij aan een circulaire economie waarin materialen en componenten efficiënt worden hergebruikt en verspilling wordt geminimaliseerd. Samen bouwen we aan een toekomstbestendig en duurzaam toelevernetwerk."

Samenwerken in de keten

Veel van de leden van Brainport Industries zijn toeleverancier van ASML, dat een groot deel van haar maakproces weglegt in de keten. Ook ASML heeft uitdagende duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen. Het bedrijf heeft de keten nodig om deze te behalen. Het Circular Innovation Program draagt hier een steentje aan bij.

“De samenwerking met de leveranciers in het Circular Innovation Program laat zien dat het mogelijk is om met nieuwe innovatieve oplossingen te komen die meer sustainable zijn, zonder aan de functie van de producten te tornen. Maar ook dat die producten competitief kunnen zijn met de bestaande oplossingen, een belangrijke  voorwaarde om ze vervolgens succesvol te kunnen implementeren.” aldus Harold Mehagnoul, Head of Strategic Sourcing & Procurement Re-use & Repair bij ASML.

Tijdens het programma werken de deelnemers samen met andere leden van Brainport Industries en leert men van collega's uit het netwerk. De afgelopen maanden werden vier workshopdagen georganiseerd waarop leverancier en ASML gezamenlijk starten met het verkennen van circulaire ideeën en strategieën, om te komen tot concrete nieuwe prototypes, processen of circulaire materialen. Vrijdag 14 juni werd het programma afgesloten met een feestelijk én geslaagd pitchevent. Hierbij was ook het management van de bedrijven en van ASML uitgenodigd.

Esther Kersten, Founder van ImpactX: “De kracht van het Circular Innovation Program is dat leveranciers samen met ASML in een korte tijd een circulaire innovatie concreet  maken én testen in een pilotproject. Door zowel de economische als ecologische waardecreatie hierin mee te nemen, kan het circulaire concept na een succesvolle pilot naar schaal worden gebracht. Ik ben ontzettend trots op de deelnemende bedrijven, ze hebben er hard aan getrokken om de innovaties concreet en tastbaar te maken. De proto's die tentoongesteld werden tijdens het pitch event spreken voor zich.”

Mooie resultaten

Bedrijven kunnen veel voordeel behalen door mee te doen aan het Circular Innovation Program. Door zaken circulair aan te pakken kunnen zij tijd, geld, grondstoffen maar bijvoorbeeld ook afval besparen. Dit draagt bij aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen en aan die van (potentiële) klanten. Deze editie van het Circular Innovation Program leverde mooie ideeën en vernieuwingen op waarmee de bedrijven concrete stappen zetten, bijvoorbeeld door herontwerp of door een gebruikt product terug te brengen in de keten als nieuw. Zij gaan hier nu een pilot mee starten of zijn deze al gestart. De komende weken vertellen we meer over deze resultaten.

Voor meer informatie, neem graag contact met ons op.

Circular Innovation Program zorgt voor concrete circulaire verbeteringen