Nieuw whitepaper gepresenteerd tijdens geslaagd eindevent Digitale Fabriek van de Toekomst

Op 14 maart werd het project Digitale Fabriek van de toekomst afgesloten met een event in het Experience Center op de Brainport Industries Campus. Tijdens deze geslaagde Technology Update presenteerden we de cases die in het kader van het project werden uitgevoerd én de behaalde resultaten. Ook werd een nieuw, tweede whitepaper uitgereikt aan de projectmanager Economie en Innovatie van de provincie Noord-Brabant.

Projectmanager Laurens Meijering: “Met meer dan honderd deelnemers afkomstig uit het bedrijfsleven en van onderwijsinstellingen, kon het eindevent van Digitale Fabriek van de toekomst rekenen op een mooie opkomst. Naast presentaties van de projectresultaten en het whitepaper, waren er pitches van een aantal uitgewerkte cases binnen het project en demonstraties van ontwikkelde tools voor datadeling van onder andere Omron, IJssel Technologie, KMWE en Additive Industries. Het event werd muzikaal omlijst door twee Summa-studenten van het Rock City Instituut, die als dj’s de sfeer verder versterkten.”

Blauwdruk voor het delen van data

Binnen het project de Digitale Fabriek van de Toekomst werkten we de afgelopen jaren met ondernemers in de maakindustrie, kennisinstellingen en solution provides aan een omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd met datagedreven innovatie en technologie. Een omgeving waarin zij kunnen zien hoe zij dit in hun eigen bedrijf of situatie kunnen implementeren. Laurens: “Bedrijven willen bijvoorbeeld hun omzet vergroten, efficiënter en duurzamer kunnen opereren en/of inspelen op het tekort aan mensen in de techniek. De blauwdruk die we binnen het project Digitale Fabriek gebruiken helpt hierbij. De blauwdruk is een ontwerp en aanpak om processen rondom datadeling te faciliteren en het gebruik van open standaarden te bevorderen, met als doel om van data een volwaardige en robuuste productiefactor te maken.”

Het RAMI 4.0-model

De blauwdruk van de Digitale Fabriek is gebaseerd op het RAMI 4.0-model en helpt bedrijven bij het opzetten van data-gestuurde machines, processen en samenwerking in de keten. Het kan dienen als leidraad voor het verbeteren van de productiviteit op de werkvloer of in de samenwerking met andere partijen, maar ook het aangaan van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld voor het bepalen van de CO2-footprint.

Sjoerd Rongen, Consultant Smart Industry TNO: “RAMI 4.0 is een model om structuur aan te brengen in de verschillende onderdelen die je in een productieomgeving nodig hebt om te digitaliseren, van fysieke asset tot uiteindelijke toepassing in je fabriek. Het model heeft een gelaagdheid in verschillende richtingen. Eén daarvan gaat over het opschalen van innovaties in je organisatie van individueel product naar productielijnen, fabrieken en uiteindelijk een verbonden wereld.”

Bekijk deze video voor een uitgebreide uitleg van Sjoerd over RAMI 4.0 en de blauwdruk

Open standaarden

Om machines met elkaar te laten communiceren, moeten zij dezelfde taal spreken. Wanneer je hiervoor gebruikmaakt van open standaarden, zorg je ervoor dat niet alleen de twee machines kunnen communiceren, maar je dit kunt opschalen naar andere productiemachines of -faciliteiten. Twee belangrijke voorbeelden van open standaarden waarop het project Digitale Fabriek zich richt zijn de Asset Administration Shell (AAS) en International Data Spaces (IDS).

  • Asset Administration Shell (AAS) - Een digitale schil rondom een asset, meestal een machine. Deze maakt het mogelijk dat een machine een eenduidige taal spreekt die door andere machines en applicaties kan worden begrepen.
  • International Data Spaces (IDS) – Een open standaard om data die beschikbaar is te communiceren met andere partijen op een manier die schaalbaar is en waarbij de controle over de data bij de data-eigenaar blijft liggen.

Aan de slag met het whitepaper

Laurens: “In het whitepaper gaan we in op de open standaarden die de fundamenten vormen van de Digitale Fabriek: het RAMI 4.0-model, de Asset Administration Shell (AAS) en International Data Spaces (IDS). Een breed scala van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen is hiermee aan de slag gegaan, met vaak verrassende resultaten, die terug te lezen zijn in dit paper, dat is geschreven door partner PDM. Daarbij zoomen we ook in op een aantal veel-belovende Artificial Intelligence-initiatieven uit de dagelijkse praktijk. We sluiten af met een stappenplan om u op weg te helpen binnen uw eigen onderneming.”

Download nu het whitepaper

Nieuw whitepaper gepresenteerd tijdens geslaagd eindevent Digitale Fabriek van de Toekomst