Onze NXTGEN High Tech projecten zijn gestart!

Eind september vond op de Brainport Industries Campus de kick-off plaats van de NXTGEN High Tech projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network. Twee breed gedragen projecten waarmee wordt ingezet op innovatie en samenwerking, met als doel om de Nederlandse maakindustrie duurzaam te versterken. Inmiddels zijn de projecten een aantal maanden op weg. Tijd dus om hier wat meer over te vertellen. De komende weken neemt Matthijs Punter, senior onderzoeker bij TNO data ecosystems en betrokken bij de projecten, ons hierin mee.

Als senior onderzoeker bij TNO data ecosystems houdt Matthijs Punter zich bezig met mogelijke oplossingen om op grote schaal aan de slag te gaan met digitalisering. Het maken van afspraken met datagebruikers, -leveranciers en machinebouwers speelt hierbij een belangrijke rol. Matthijs werkt al lange tijd samen met Brainport Industries en is ook betrokken bij de NXTGEN High Tech projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network. Hij vertelt: “De High Tech maakindustrie is van grote waarde voor de Nederlandse economie. Dit maakt het belangrijk om hierin te investeren. NXTGEN High Tech is voortgekomen uit een lobby van de High Tech maakindustrie en bedoeld als investering in de Nederlandse economie, om onze toekomstige concurrentiekracht een boost te geven. Het doel van NXTGEN High Tech is om Nederland terug naar de top te brengen op het vlak van High Tech Equipment (HTEq) én een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.”

Krachtenbundeling

NXTGEN High Tech is een krachtenbundeling van ruim 330 partijen die samen aan nieuwe hoogtechnologische machines en productietechnologieën werken. Matthijs: “Het programma wordt gesteund door het Nationaal Groeifonds van de Nederlandse overheid, met een investering van 1 miljard euro in de komende zeven jaar. Dit bedrag gaat naar de ontwikkeling van High Tech Equipment in verschillende domeinen, waaronder semicon, medisch, agrofood en energiesystemen. Er gaat ook een deel van de investering naar de ontwikkeling van manieren om deze Equipment vervolgens slim en efficiënt te produceren.”

Daar komt de achterban van Brainport Industries in beeld: deze bedrijven moeten straks de nieuwe High Tech producten gaan maken en moeten hier dus klaar voor zijn. “Het is erg belangrijk om ook te investeren in productie. We kunnen tenslotte veel slimme oplossingen bedenken, maar als je die vervolgens in Verweggistan moet produceren levert dit weinig echte meerwaarde op. Je wilt in eigen land kunnen produceren! Daarbij dragen oplossingen om slimmer en efficiënter te produceren er ook voor dat er minder handjes nodig zijn. Met het oog op het tekort aan technische mensen is dit van groot belang.”

Brainport Industries projecten

Brainport Industries vervult de rol van programmamanager binnen de projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network. “Bij elk project zijn meer dan twintig partners uit de industrie, onderzoeksinstituten en kenniscentra betrokken”, stelt Matthijs. “De projecten Autonomous Factory en Smart Supply Network zijn specifiek gericht op de High Tech maakindustrie, waar de regio zuidoost Brabant sterk in is. Vanwege de grote variëteit van complexe systemen, modules in kleine series en strenge kwaliteitseisen, is het in deze branche lastiger om processen te optimaliseren. Dit vraagt om foutloos produceren tegen een acceptabele kostprijs, maar ook om flexibiliteit in bijvoorbeeld logistiek en assemblage, zonder dat er productiviteit verloren gaat. Met het project Autonomous Factory, oftewel autonome fabriek, richten we ons op de vraag wat je in een fabriek kunt doen om slimmer en efficiënter te produceren. Het tweede project, Smart Supply Network, gaat over de verbonden supply chain. Wat kunnen we doen om alle data op een efficiënte manier door het hele supply network te laten landen? Beide projecten zijn onderdeel van het toepassingsgebied Smart Industry.”

 De komende weken vertellen we meer over deze twee projecten. Houd de website dus in de gaten of volg ons op LinkedIn.

Onze NXTGEN High Tech projecten zijn gestart!