Werken aan een blauwdruk voor de digitale fabriek van de toekomst

De ‘Fabriek van de Toekomst’, met Brainport Industries Campus (BIC) als hoofdkwartier, kent negen aparte projecten, of fieldlabs. Eén daarvan is de ‘Digitale Fabriek’, geleid door Laurens Meijering van Brainport Industries. Doel van dit fieldlab is de omstandigheden te creëren waaronder de maakindustrie de slag kan maken naar volledig digitaal werken. Het integreren van data-gedreven innovaties vormt daar onderdeel van.

In het fieldlab werken maakbedrijven, solution providers en kennisinstellingen samen aan een omgeving die in de praktijk laat zien wat de voordelen en voorwaarden zijn van digitalisering. Er wordt geëxperimenteerd en er zijn experts die belangstellenden op weg kunnen helpen.

“Uiteindelijk draait het voor die bedrijven om productiviteitsverbetering”, zegt Laurens Meijering. “Dat kan in de machine zijn, op de werkvloer of in de toeleveringsketen; digitalisering speelt op al die plekken een rol. Doel van de Digitale Fabriek is om dat proces zo toekomstvast mogelijk in te richten. Daarbij kijken we ook naar (internationale) open standaarden, want het is natuurlijk wel het beste als je er allemaal op dezelfde manier mee aan de slag gaat.” 

Van digitale pleister naar blauwdruk

Bedankt dat je dit verhaal wil delen! Doe dat echter wel op een manier die het auteursrecht op deze tekst in acht neemt. Wil je deze volledige tekst delen of overnemen, vraag dan toestemming aan Innovation Origins (partners@innovationorigins.com) of wordt partner van ons! Het citeren van dit verhaal met bronvermelding staat je natuurlijk vrij. Wil je dit artikel op een andere manier delen? Gebruik dan deze link naar het artikel: https://innovationorigins.com/nl/werken-aan-een-blauwdruk-voor-de-digitale-fabriek-van-de-toekomst/

Waar in het verleden hier en daar een ‘digitale pleister’ werd geplakt is het volgens Meijering voor de toekomst van belang om tot blauwdrukken met daarbinnen digitale tools of apps te komen. “Daardoor kun je niet alleen binnen je organisatie beter communiceren, maar ook met partijen daarbuiten. Machines kunnen makkelijker interacteren en medewerkers hebben een gezamenlijk kennisfundament.”

Maar zo’n blauwdruk is nog behoorlijk ingewikkeld, zeker ook omdat die op allerlei niveaus moet functioneren. “Datauitwisseling is overal. Voor een deel kan dat op bestaande standaarden, maar er zijn ook nog volop standaarden in ontwikkeling.” In de Digitale Fabriek wordt daar op drie manieren naar gekeken, zegt Meijering. “TNO, een van onze kennispartners, maakt een raamwerk met daarin alle standaarden. Soms zijn dat gewoon appjes, soms wat ingewikkeldere tools. Dit is de top-down benadering, de basis voor de blauwdruk. Ten tweede zijn er de initiatieven vanuit de bedrijven zelf, die hun eigen kennis inzetten en tot oplossingen komen gebaseerd op de blauwdruk. Het mooie is dat die oplossingen ook voor anderen geschikt zijn en dus vermarkt kunnen worden. Tenslotte is er het fieldlab hier in BIC, het experience center waarin je al die ontwikkelingen zelf kunt komen bekijken. Je kunt dan zelf zien wat er nodig is om zo’n gedigitaliseerde productielijn tot stand te brengen. We blijven dat intussen stap voor stap verder ontwikkelen.”

Lees verder

Werken aan een blauwdruk voor de digitale fabriek van de toekomst