Your High Tech Open Supply Network
Fieldlab Digitale Fabriek

Fieldlab Digitale Fabriek

Het fieldlab heeft als doel om alle partijen in de high-tech supply chain naadloos op elkaar aan te sluiten, zodat iedereen altijd over de juiste informatie beschikt. Voor een concurrerender keten is het daarom belangrijk dat data rondom orders, planningen en techniek snel gedeeld kunnen worden en dat iedereen tijdig over de juiste informatie kan beschikken.  Daarom heeft Brainport Industries het fieldlab opgericht waarin kennisinstellingen, softwareleveranciers en maakbedrijven een slimme genetwerkte toeleverketen creëren die internationaal kan doorbreken door zijn lagere transactiekosten en  minder uitval door communicatiefouten.


Huidige deelnemende partijen zijn:

 • Brainport Industries (penvoerder)
 • NTS-Group
 • KMWE
 • Euro-Techniek
 • TNO
 • MKG
 • Isah

De pressure cookers zijn een methodiek van TNO om snel tot een goed bruikbaar resultaat te komen door alle deskundigen bij elkaar te brengen.  In de eerste pressure cooker die plaatsvond van 28 januari tot en met 3 februari 2016 gekeken naar de uitwisseling van orders. Met veel enthousiasme zijn de deelnemers aan de slag gegaan en is een goed resultaat geboekt. In de weken na de Pressure Cooker zijn de resultaten door TNO uitgewerkt tot een eerste versie van de generieke Brainport Industries taal. Die moet het eenvoudiger maken om tussen bedrijven gegevens uit te wisselen.

De eerstvolgende pressure cookers staan gepland over de uitwisseling van planningen (12-19 mei 2016) en technische tekeningen (in oktober 2016).

Parallel is een nieuwe EFRO subsidie aanvraag gedaan op 29 februari. EFRO subsidie maakt het voor bedrijven nog aantrekkelijker om deel te nemen, omdat ze een deel van de implementatiekosten gesubsidieerd kunnen krijgen.

 Aan deze EFRO aanvraag nemen deel:

 • Brainport Industries (penvoerder)
 • NTS-Group
 • KMWE
 • Euro-Techniek
 • MKG
 • Isah
 • Frencken
 • Neways electronics
 • Hittech
 • Tradecloud
 • MAG45
 • Avans
 • Fontys

Bedrijven die willen aansluiten kunnen zich melden bij John Blankendaal

Sluit