Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'

Zoals John Blankendaal vertelde tijdens het jaarcongres op 12 oktober, is de optimale combinatie gevonden door naast KMWE, NTS, ETE en TNO ook de softwareleveranciers ISAH en MKG, deel te laten nemen in de kerngroep. Tijdens het jaarcongres hebben TNO, ETE en MKG de bezoekers geïnformeerd over de projectstatus. Daarnaast heeft MKG een live demo gegeven over het toekomstige gebruikersgevoel.

De inkooporders worden verstuurd zonder e-mail en rechtstreeks in het orderscherm van de gebruiker gevalideerd. De bijbehorende documenten zoals orders en tekeningen zijn direct beschikbaar voor de gebruiker om snel te kunnen raadplegen. Dit alles vindt plaats zonder mailverkeer of portaldownload bij verzender en ontvanger. Hiermee wordt niet alleen veel tijdwinst behaald door de invoertijd te beperken, maar ook de foutkans verminderd en responstijd versneld.

De grotere MKB bedrijven hebben meer budget om geavanceerde koppelingen te realiseren voor het automatiseren van gestandaardiseerde processen, waar de kleinere bedrijven afhaken door te grote investeringen. Met ontwikkeling van een standaard ‘ketentaal’, kan de investering fors beperkt worden.

Door de ervaringen uit het fieldlab heeft MKG inmiddels een nieuw bedrijf opgericht om focus te leggen op ketenintegratie. Hiermee wordt het koppelen in de keten bereikbaar voor elk bedrijf. Supplydrive realiseert koppelingen tussen klant en leverancier met de doelstelling: “Iedereen moet aan kunnen sluiten”. Lage opstartkosten met hoog effect!

De kerngroep van SCSN verwacht midden volgend jaar de basisberichten na uitvoerige testen beschikbaar te hebben voor de keten. Dan wordt de ketentaal ook voor andere softwarebedrijven bereikbaar en kan de ketentest verbreed worden. De eerste klanten kunnen naar verwachting al snel aangesloten worden op een geautomatiseerd orderproces in de standaard ketentaal, waarna overige processen zoals ketenplanning op de testagenda komen. Zo werken we in kleine stappen naar een geoptimaliseerde toeleverketen met een groot concurrentievermogen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Blankendaal

Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'