Your High Tech Open Supply Network
Innovatie Programma

Innovatie Programma

De Brainport Industries Campus is de beoogde nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie waar bedrijfsgebouwen met gedeelde faciliteiten, een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs, fieldlabs, showrooms, pilot productie en technologische innovaties ingericht gaan worden. Momenteel werken Brainport Industries en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij samen met diverse bedrijven en kennisinstellingen aan de uitwerking van innovatie projecten op de thema’s Flexible Manufacturing, Digitale Fabriek, Additive Manufacturing en de Fabriek van de Toekomst. Het Innovatie Programma geeft een strategische impuls aan de Nederlandse high tech maakindustrie en draagt eraan bij dat “high tech” internationaal op de kaart gezet blijft worden; voor zowel klanten, vestigers als toekomstige werknemers. Naar verwachting zal het Innovatie Programma eind mei / begin juni worden gepresenteerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Blankendaal.

Sluit