Demcon neemt belang in Scinus Cell Expansion

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon heeft een belang genomen in Scinus Cell Expansion, dat apparatuur voor stamceltherapie ontwikkelt. Stamceltherapie kan wellicht op termijn ingezet worden voor de behandeling van ziekten en aandoeningen van het zenuwstelsel, diabetes, hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, Alzheimer, huidreconstructie of in combinatie met orgaantransplantatie. Wil stamceltherapie binnen bereik komen voor grotere aantallen patiënten, dan moeten de benodigde stamcellen eenvoudig kunnen worden gekweekt in klinisch relevante aantallen. Scinus heeft daar een veelbelovende technologie voor ontwikkeld, die beter reproduceerbaar, goedkoper en minder arbeidsintensief is dan de huidige techniek. Demcon helpt Scinus nu om daarmee de stap naar de markt te zetten. Michiel Jannink, managing director van Demcon medical systems, fungeert daarbij als CEO van Scinus. “Wij brengen vooral onze ervaring in met het vermarkten van medische technologie en willen er zo aan bijdragen dat stamceltherapie mainstream kan worden.”  Lees meer...

Demcon neemt belang in Scinus Cell Expansion