Medische isotopen geproduceerd in reactor met ‘s werelds hoogste vermogensdichtheid

De levering van medische isotopen, die doorgaans worden geproduceerd in oude kernreactoren, heeft het laatste decennium diverse problemen gekend. Daardoor lopen kankerpatiënten het risico langer te moeten wachten op diagnostiek of therapie terwijl hun gezondheid verslechtert. Het SMART-project (Source of MedicAl RadioisoTopes) - onder leiding van het Belgische Institute of Radio Elements (IRE) en technische begeleiding van ASML, ontwikkelt een duurzaam en betrouwbaar alternatief op basis van versnellertechnologie. Een cruciale bijdrage komt van technologieontwikkelaar en -producent Demcon: het ontwerp van een target dat bestand is tegen de extreme hitte en straling om deze isotopen te kunnen produceren. Daarvoor heeft begin februari een speciaal team, waarvoor Demcon essentiële kennis en sturing heeft geleverd, met succes de haalbaarheid van koelen met vloeibaar metaal onder deze extreme omstandigheden aangetoond. Het experiment vestigde een wereldrecord voor de hoogste continue vermogensdichtheid, die een door mensen gemaakt object ooit heeft weerstaan. Hiermee heeft het project een cruciale mijlpaal bereikt op weg naar ingebruikname van de SMART-fabriek. Lees meer...

Medische isotopen geproduceerd in reactor met ‘s werelds hoogste vermogensdichtheid