Your High Tech Open Supply Network

Wat is Brainport Industries?

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tesamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Internationale OEMs die zich bezighouden met high mix, low volume, high complexity machinebouw besteden steeds vaker naast de fabricage van componenten, sub-assemblies en grotere non-core submodules ook de ontwikkeling en engineering uit aan strategische toeleveranciers in de High Tech maakindustrie. Zij vragen toeleveranciers om voor deze modules de gehele verantwoordelijkheid te dragen en daarmee ook de ontwikkeling te doen.Toeleveranciers verleggen naar aanleiding van deze verschuiving steeds weer hun grenzen: de grenzen op het gebied van maakbaarheid, de grenzen met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar ook de landsgrenzen om daarmee nieuwe, buitenlandse markten te ontginnen. 

Brainport Industries biedt hen vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten op het gebied van technologie, markt en mens.  Het is een omgeving waarin een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen Nederlandse toeleveranciers in staat stelt hun omzet te verhogen en zich door te ontwikkelen tot marktleiders.

Wie is Brainport Industries?

​​Brainport Industries is een coöperatie van 1e, 2e of 3e lijns high tech toeleveranciers. Samen doen zij projecten op het gebied van technologie, markt en mens om zo de innovatiekracht van haar leden te versterken.

Het Dagelijks Bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Edward Voncken, CEO KMWE
 • Secretaris: Ferry van de Pasch, Algemeen Directeur HTR Rubber & Foam
 • Penningmeester: Henk Tappel, Director Bronkhorst High Tech 
 • John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

In het Algemeen Bestuur van de coöperatie hebben zitting:

 • de leden van het Dagelijks Bestuur, aangevuld met:
 • Paul van Nunen, Directeur Brainport Development
 • Roland Sniekers, Managing Directeur Euro-Techniek
 • Cor Heijwegen, Raad van Commissarissen Hittech Group en bestuurslid Holland Instrumentation
 • Marc Hendrikse, boegbeeld topsector HTSM
 • Patrick van Campfort, Division Head Philips Innovation Services
 • Lars van der Hoorn, Algemeen Directeur van der Hoorn Groep
 • Johan van Lieshout, Directeur van TSG Group
 • Mannes Westhuis, Directeur van BKB Precision
 • Frank Mulders, Directeur van AAE 

Eenmaal per jaar stemt het Algemeen Bestuur de plannen en begroting af met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks in oktober gehouden in combinatie met het Jaarcongres.

Sluit