Your High Tech Open Supply Network

Strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk

Het concurrentievermogen van individuele bedrijven, OEM's en toeleveranciers, wordt in belangrijke mate bepaald door de prestaties van de gehele keten en het gehele netwerk. Om concurrerend te blijven in een sterk internationaal speelveld is samenwerking voor de hightech maakindustrie essentieel.

Sinds het onderzoek Meesters in de Maakindustrie (2007) en de oprichting van Brainport Industries (2011) is het hightech toelevernetwerk Zuid-Nederland sterk ontwikkeld. De brede samenwerking tussen maakbedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden op verschillende thema’s heeft daar aan bijgedragen.

Maar de wereld verandert. Grotere trends als globalisering en digitalisering zetten door. De oorlog in Oekraïne, de corona-pandemie, de grondstoffencrisis en cybercriminaliteit zorgen voor disrupties van internationale maakketens. De vraag rijst of de uitdagingen van toen nog wel de uitdagingen van nu zijn. Zijn we met elkaar nog steeds met de goede dingen bezig? Wat moet anders of wat kan beter?

 Om meer grip te krijgen op deze vragen, de huidige en toekomstige dynamiek in ketens en netwerken en de consequenties voor de samenwerking tussen OEM's en toeleveranciers hebben Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Brainport Industries het initiatief genomen om een nieuwe strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk op te stellen.

Sluit