Your High Tech Open Supply Network

Cyber WeerbaarheidsCentrum Brainport

 

logo-nl-1000.png 

Nieuws: aansluiten bij het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) kan nu heel laagdrempelig door gebruik te maken van een Data Value Voucher.  Hiervoor kunt u een jaar lang gebruik maken van het basisdienstenpakket van het CWB. Dat bestaat uit de zogenoemde ‘security health check’, toegang tot kennis en dreigingsinformatie via het CWB-platform en de CWB-gemeenschap plus deelname aan kennissessies en webinars en toegang tot workshops en trainingen.

Digitalisering brengt economische en maatschappelijke kansen, maar ook bedreigingen, onder meer door spionage en sabotage. Informatie-uitwisseling en samenwerking is de sleutel naar cyber weerbaarheid. Voor het MKB in de high-tech maakindustrie is het niet of nauwelijks mogelijk dat zelfstandig te organiseren. Daarom is er op initiatief van de Eindhoven Cyber Security Group een projectgroep opgericht die als doel heeft te komen tot een Cyber Weerbaarheidscentrum voor de high-tech maakindustrie in de Brainport regio. De oprichting van het centrum is een initiatief van Brainport Development tezamen met Brainport Industries, de Provincie Noord-Brabant, de Eindhoven Cyber Security Group, BDO, TNO, Ministerie J&V en Ministerie EZK.

In de projectgroep (een first user group) zitten niet alleen OEM's, maar ook een aantal Brainport Industries leden. Met deze kopgroep van first users worden de eerste diensten ontwikkeld. Deze diensten zullen later dit jaar voor meer high-tech bedrijven beschikbaar zijn. Lees hier het persbericht.  

Vanuit Brainport Industries is het aantal deelnemers aan de first user group verder uitgebreid tot 24 ondernemingen in de hightech maakindustrie in Brabant en Zuid-Holland. 

Uiteindelijk is het streven om een landelijk dekkend netwerk te hebben van weerbaarheidscentra voor alle type industrieën in Nederland. Zo is ook in Oost-Nederland een groep van start gegaan met als focus de maakindustrie. 

Vanuit het landelijke digital trust center is een handreiking gemaakt voor het opzetten van regionale samenwerking waarbij gebruik is gemaakt van de ervaringen van reeds bestaande regionale samenwerkingen, waaronder die van deze groep.

Op vrijdag 13 september 2019 is het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport officieel geopend door staatssecretaris Mona Keijzer. Lees hier het persbericht.

IMG_2052.jpg

Voor meer informatie neemt u contact op met John Blankendaal of het CW Brainport.

Ga hier naar de website van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport.

Brainport Industries is zelf ook lid van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport. Part-NL-01.png

 

Sluit