Your High Tech Open Supply Network

Data Value Center Smart Industry

 

logo-DVC-SI-klein-web.png 

In het Data Value Center - Smart Industry werken 8 partners samen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Met het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde, samenwerkingsverbanden en initiatieven wil het DVC-SI bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van de data-economie. 

Partners
Het Data Value Center Smart Industry is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelings MaatschappijBrainport DevelopmentBrainport IndustriesFMEJADSKoninklijke MetaalunieSURFsara en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de grondleggers van het initiatief, ondersteunen het Data Value Center de eerste twee jaar met een bedrag van één miljoen Euro. De oprichtende partijen investeren eenzelfde bedrag en brengen hun kennis en kunde in.

Nieuwe diensten en verdienmodellen
In het DVC-SI werken deze 8 partijen samen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Met het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde, samenwerkingsverbanden en initiatieven wil het DVC-SI bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van de data-economie.

Voor de hightech maakindustrie
Het DVC-SI is een Brabants initiatief, maar staat open voor alle bedrijven in het Nederlandse Smart Industry cluster. Het richt zich op de hightech maakindustrie waar veel data worden gegenereerd in het productieproces, onderhoud en logistiek. Deze doelgroep is met 6.000 bedrijven sterk vertegenwoordigd in Brabant. In een later stadium worden ook bedrijven uit andere Brabantse topclusters betrokken die gelinkt zijn aan de hightech maakindustrie. De oprichting van het DVC-SI is in lijn met het Smart Industry streven om op termijn in meer Nederlandse regio’s soortgelijke centra op te zetten.

Voorlichting en workshops
Bedrijven kunnen bij het DVC-SI terecht voor voorlichting en workshops over de mogelijkheden van big data, open data en hun eigen data. Maar ook voor een quick scan, advies op maat en experimenten met nieuwe verdienmodellen. Verder kunnen we bedrijven desgewenst in contact brengen met leveranciers, consultants en kennisinstellingen, of ondersteuning bieden bij het vinden van partners voor samenwerkingsprojecten.”

Meer informatie over de diensten van het nieuwe Data Value Center Smart Industry kunt u vinden op www.smartindustry.nl/datavaluecenter of download de presentatie. Het DVC-SI is bereikbaar via de partners, of via datavaluecenter@smartindustry.nl. Of via coördinator Gerard Blom, bereikbaar via 06-20969760 of gblom@bom.nl.

Nieuws 15 mei 2020:
Voor MKB ondernemers in de maakindustrie die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om meerwaarde te creëren met behulp van data: Vraag de Data Value Voucher van het DVC-SI aan. Lees meer...

 

Sluit