Your High Tech Open Supply Network

Fieldlab Flexible Manufacturing

Het doel van dit fieldlab is het in kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren middels robots en zonder programmeringstijd.

Fontys is verantwoordelijk voor de twee werkpakketten Onderwijs en (robot)veiligheid in het project. Inmiddels staan er verschillende robotcellen in het lab en komen er binnenkort zelfs een aantal AGV-systemen te staan om te testen met  geautomatiseerd logistiek in combinatie met flexibele robotcellen. Het lab van het lectoraat Robotica van Fontys biedt de gelegenheid om alvast een start te maken met de gedeelde werkruimte van het fieldlab voor de partners in het project. Deelnemers aan het Fieldlabproject, maar ook bedrijven die nog niet zijn aangesloten maar wel graag de gedeelde faciliteiten zouden willen gebruiken kunnen contact opnemen met Henk Kiela.

Op 23 maart 2016 ondertekenden Fontys, TU/e, Summa en een aantal Brainport high tech bedrijven een convenant waarin afspraken zijn gemaakt om onderwijs en bedrijfsleven nog beter te laten samenwerken en om te onderzoeken hoe we in Nederland slimmer en sneller kunnen produceren.

Sluit