Your High Tech Open Supply Network

Outsourcing Development and Life-Cycle Management

 

Vanuit zijn expertise en ervaringen met ondernemend samenwerken, heeft Wim Steenbergen in 2017 besloten een boek te schrijven. Op 2 juni 2017 werd zijn boek  'Outsourcing Development and Life Cycle Management' gepresenteerd. Vertegenwoordigers van high tech toeleveranciers en OEM-ers waren aanwezig in 'De Ontdekfabriek' in Eindhoven waar het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hans Duisters van Sioux en Marc Hendrikse van NTS.
Alle leden van Brainport Industries hebben een exemplaar van dit boek ontvangen.

Hardback_wimsteenbergen_groot-768x768.png

De reacties tijdens en na de boeklancering waren erg positief, zowel wat betreft de relevantie van het onderwerp als wat betreft de toegankelijkheid en leesbaarheid van het boek. Kortom, het boek lijkt een prima vertrekpunt om de kennis over dit complexe onderwerp verder te verspreiden en te ontwikkelen.

Naar aanleiding van deze reacties op het verschijnen van het boek heeft de auteur een tweedaagse workshop ontwikkeld. Deze workshop is in november 2017 voor de eerste keer gehouden en zeer succesvol verlopen. Intussen hebben er zes workshops plaatsgevonden. De deelnemers hebben de workshops gewaardeerd met een gemiddelde score van 8.6!

Reacties van deelnemers:
- "Alle disciplines in onze organisatie die betrokken zijn bij outsourcing moeten aan deze workshop meedoen" - Global Account Manager
- "Van strategische afwegingen tot een praktische toolbox voor het succesvol uitbesteden van ontwikkeling" - Manager Projects
- "Goed gestructureerd, goede balans tussen theorie en praktijk. Alle belangrijke zaken worden behandeld. Discussie over governance model was erg belangrijk" - Director Development & Engineering
- "Ik ga deze workshop aanbevelen aan mijn collega’s" - System Architect
- “Dit is een prachtige workshop om toeleverancier en OEM dichterbij elkaar te brengen en samen doelstellingen en plannen te formuleren. In mijn overtuiging heeft de workshop dan maximale waarde voor beide partijen” - Sales Manager.

Voor informatie over het workshop programma klik op deze link: Programma Workshop Outsourcing Development & Life-Cycle Management.

De volgende tweedaagse workshop wordt gehouden op:
- 28 en 29 november 2018.

Voor interesse en aanmelding, graag het aanmeldingsformulier invullen. Wim Steenbergen zal daarna contact met u opnemen om uw aanmelding definitief te maken.

Sluit