AI Matters

Brainport Industries Campus is één van de 8 Europese locaties die samen een netwerk voor Artificial Intelligence in de maakindustrie - genaamd AI Matters - gaan vormen. Met de deelname aan dit netwerk positioneert Brainport Industries met haar faciliteiten op de campus zich als een van de toplocaties in Europa als het gaat om artificial intelligence.
Het AI-Matters netwerk heeft tot doel de invoering van AI technologie in de Europese maakindustrie te stimuleren door robotica en andere geavanceerde op AI gebaseerde oplossingen in realistische omgevingen en op grote schaal toe te passen. Een consortium van 25 organisaties uit 8 Europese landen hebben de krachten gebundeld om met elkaar verbonden test- en experimenteerfaciliteiten van wereldklasse op te zetten. Bij de Nederlandse faciliteiten zijn Brainport Industries , TNO en Technische Universiteit Eindhoven (EAISI – Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute) betrokken. De EU stelt vanuit het Digital Europe Programme in totaal 30 miljoen euro ter beschikking voor het netwerk, waarvan een kleine 4 miljoen euro bestemd is voor het Nederlandse consortium. Dit bedrag wordt verdubbeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zodat het totale financieringsbedrag zo’n acht miljoen euro zal bedragen.

Naar de projectwebsite

AI Matters