Groene chemie, nieuwe economie

Binnen ‘Groene chemie, nieuwe economie’ werken de grote chemiebedrijven, mkb, financiële instellingen en overheden samen aan een fossielvrije industrie in 2050. Opschaling van innovatieve vergroeningsoplossingen voor de basischemie is het doel, startend vanuit de drie chemieclusters in Zuid-Nederland. Daarbij staan circulariteit (biomassa en afvalplastics als grondstoffen voor de chemie) en de toepassing van innovatieve, elektrische processen op basis van groene energie centraal. Lees meer ...

Actieagenda
Een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties (de ‘Coalitie’) steunt de doelen van de actieagenda en pakt de uitvoering op. Lees meer...

Coalitie
Onder aanvoering van Arnold Stokking (CEO Brightsite) is een coalitie gevormd. De “Coalitie” steunt de doelen van de actieagenda en gaat de uitvoering oppakken. De deelnemers aan deze coalitie zijn: SABIC, VDL, Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, Brightlands Chemelot Campus, Chemelot, Brightsite, Stichting Smart Delta Resources, Invest-NL, FME, VNCI, TNO, Brainport Industries, Brainport Development, Circulair Biobased Delta en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen met nu initieel de BOM, LIOF, Impuls Zeeland en InnovationQuarter. De uitvoering wordt bovendien ondersteund door de topsectoren Chemie, HTSM, Energie, Agri & Food en TKI-BBE – essentieel vanwege het ketenoverstijgende karakter van de actieagenda. 
Zo zullen bijvoorbeeld de opschalingslessen uit de hightech-maakindustrie toegepast worden in de basischemie. 

Groene chemie, nieuwe economie