Taskforce Sustainability Brainport Industries

Sinds begin 2022 is er een Taskforce Sustainability Brainport Industries waarin leden van Brainport Industries samen met Fontys FECT, BOM en ImpactX een opzet maken voor concrete projecten en activiteiten voor de leden van Brainport Industries op het gebied van circulariteit en duurzaamheid met de focus op circulaire ketens.

Survey Duurzaamheid/Circulariteit Brainport Industries
Vanuit deze Taskforce Sustainability heeft Fontys FECT in het voorjaar van 2022 een survey ontwikkeld waarin de huidige status en de ambities en drijfveren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit wordt gemeten. Leden van Brainport Industries kunnen deze survey nog steeds invullen via deze link
De resultaten van deze survey vindt u via deze link. Hieruit bleek o.a. dat bedrijven graag zelf aan de slag willen gaan met reeds beschikbare tools, maar dat er behoefte was aan een stappenplan.

 

EHBO-toolkit met online beschikbare tools
Voor bedrijven die zelf met reeds beschikbare online tools aan de slag willen gaan, is een EHBO-toolkit met een stappenplan samengesteld waarin een groot aantal online beschikbare tools zijn opgenomen.

Heeft u de EHBO-toolkit bekeken en/of bent u er mee aan de slag gegaan, wij horen graag uw ervaringen met het gebruik van de toolkit via deze link.

 

Jaarlijkse werksessie

Jaarlijks organiseert de Taskforce in juni een werksessie voor en met de leden van Brainport Industries die actief betrokken zijn bij dit onderwerp met als doel om invulling te geven aan de routekaart op het gebied van Sustainability.

Op dinsdag 13 juni 2023 organiseerde de Taskforce haar jaarlijkse werksessie waarin naast inspiratie door externe sprekers Herman Molenaar en Prof. Dr. Carla Koen ook lidbedrijf Melis haar succesverhaal presenteerde. De deelnemers gingen zelf aan de slag met vooraf geselecteerde onderwerpen: CO2 en energie, design for circularity, levensduur verlenging en re-use, materialen efficiency en recycling en samenwerken in de keten.

Dit jaar staat de werksessie gepland op dinsdag 18 juni 2024. Heeft u voorbeelden van succesvolle duurzaamheidsinitiatieven in uw bedrijf, meldt u dan aan via deze link. Leden van Brainport Industries kunnen zich naar aanleiding van de save-the-date reeds aanmelden. De officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.


Vanuit het thema 'Maatschappelijke transities en duurzaamheid' van de Strategische Roadmap hightech toelevernetwerk zijn een aantal doelen geformuleerd waar we als Taskforce mee aan de slag gaan.

Taskforce Sustainability Brainport Industries