Ketensamenwerking

Goede samenwerking tussen OEMs, system integrators en parts suppliers bevordert de innovatiekracht en versterkt de concurrentiepositie van regionale industriële ketens en netwerken. Maar de praktijk laat zien dat dit niet vanzelf gaat en dat toeleverende bedrijven regelmatig worstelen met de samenwerking met opdrachtgevers en service partners en dan met name op het gebied van productontwikkeling en life cycle management.

In 2022 hebben we in een aantal bijeenkomsten samen met geïnteresseerde Brainport Industries bedrijven en Fontys en Wim Steenbergen gesproken over de aanpak en onderwerpen die te maken hebben met dit thema.


Ook vanuit de ontwikkeling van de strategische roadmap hightech toelevernetwerk werd dit onderwerp herkend en als een van de hoofdthema’s benoemd. Op dit moment wordt geïnventariseerd hoe we in een gezamenlijk proces de ketensamenwerking naar een hoger plan kunnen tillen.

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse in dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Ketensamenwerking