Ketensamenwerking en Innoveren – boek, workshops en projecten

Vanuit zijn expertise en ervaringen met ondernemend samenwerken, heeft Wim Steenbergen in 2017 besloten een boek te schrijven. Op 2 juni 2017 werd zijn boek  'Outsourcing Development and Life Cycle Management' gepresenteerd. Vertegenwoordigers van high tech toeleveranciers en OEM-ers waren aanwezig in 'De Ontdekfabriek' in Eindhoven waar het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hans Duisters van Sioux en Marc Hendrikse van NTS.
Alle leden van Brainport Industries hebben een exemplaar van dit boek ontvangen.

Hardback_wimsteenbergen_groot-768x768.png

De reacties tijdens en na de boeklancering waren erg positief, zowel wat betreft de relevantie van het onderwerp als wat betreft de toegankelijkheid en leesbaarheid van het boek. Kortom, het boek lijkt een prima vertrekpunt om de kennis over dit complexe onderwerp verder te verspreiden en te ontwikkelen.

Naar aanleiding van deze reacties op het verschijnen van het boek heeft de auteur een tweedaagse workshop ‘Ketensamenwerking en Innovatie’ ontwikkeld. Deze workshop is in november 2017 voor de eerste keer gehouden. Sindsdien zijn er regelmatig workshops, met zowel leveranciers als OEMs. De deelnemers hebben de workshops gewaardeerd met een gemiddelde score van 8.6!

Reacties van deelnemers:

  • "Alle disciplines in onze organisatie die betrokken zijn bij outsourcing moeten aan deze workshop meedoen" - Global Account Manager
  • "Van strategische afwegingen tot een praktische toolbox voor het succesvol uitbesteden van ontwikkeling" - Manager Projects
  • "Goed gestructureerd, goede balans tussen theorie en praktijk. Alle belangrijke zaken worden behandeld. Discussie over governance model was erg belangrijk" - Director Development & Engineering
  • "Ik ga deze workshop aanbevelen aan mijn collega’s" - System Architect
  • “Dit is een prachtige workshop om toeleverancier en OEM dichterbij elkaar te brengen en samen doelstellingen en plannen te formuleren. In mijn overtuiging heeft de workshop dan maximale waarde voor beide partijen” - Sales Manager.

Heeft u interesse in deelname aan een tweedaagse workshop, dan kunt u contact opnemen met Wim Steenbergen. 

De workshops zijn bedoeld voor alle disciplines die te maken hebben met dit soort ketensamenwerking en gaan ook uitgebreid in op de samenwerking tussen die disciplines. Als u inkoper bent en de voorkeur geeft aan een specifieke training voor inkopers verwijzen we u naar NEVI. Wim Steenbergen heeft samen met NEVI een driedaagse training ontwikkeld voor inkopers.

Tenslotte organiseren Brainport Industries, Fontys en Wim Steenbergen projecten waarin bedrijven samenwerken om hun kennis en ervaring op het gebied van Ketensamenwerking en Innoveren verder te ontwikkelen.

 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jolanda Leenhouts of met Wim Steenbergen.

Ketensamenwerking en Innoveren – boek, workshops en projecten