Your High Tech Open Supply Network
Bestemmingsplan eerste cluster Brainport Industries Campus vastgesteld

Bestemmingsplan eerste cluster Brainport Industries Campus vastgesteld

Uniek concept voor de maakindustrie in regio Eindhoven kan starten

De ontwikkeling van Brainport Industries Campus kan beginnen. Dinsdagavond 15 december ging de Eindhovense gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan voor het eerste cluster. Dit maakt de bouw mogelijk van de eerste Fabrieken van de Toekomst binnen de groene campusomgeving van Brainport Park. Dit concept – waarin de circulaire economie-aanpak is verweven – is uniek. De raad is van mening dat Brainport Industries Campus - prima past bij de regio en veel banen zal opleveren.

Tegelijkertijd is het de raadsleden niet ontgaan dat veel ondernemers in de regio zorgen hebben bij leegstand op bedrijventerreinen in en rondom Eindhoven. Voorwaarde is daarom dat het college, in samenwerking met de regio, de provincie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de kansen die de Brainport Industries Campus met zich meebrengt optimaal benut om bestaande gebieden te revitaliseren.

In de periode voorafgaand aan de goedkeuring van het bestemmingsplan door de raad, lieten de verantwoordelijke wethouders Depla en Seuren al weten dat zij met Trefpunt Groen Eindhoven afspraken hebben gemaakt over groencompensatie, in de vorm van een faunapassage en het zorgen voor een ecologische verbindingszone van 50 meter.

Het bedrijf KMWE zal zich eind 2017 als eerste vestigen op de Brainport Industries Campus.

 

Factsheet Brainport Industries Campus


 

Sluit