Your High Tech Open Supply Network
Voor werkgevers op zoek naar een IT-specialist: Make IT Work

Voor werkgevers op zoek naar een IT-specialist: Make IT Work

Onze partner Fontys Hoogeschool ICT heeft een initiatief gestart om het nijpende tekort aan ICT-specialisten aan te pakken. Het omscholingstraject Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan te starten. Kandidaten worden via een tool geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. Wanneer de werkgever en kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist meedoen in de omscholing tot Software Engineer, Security Specialist of BI & Data Analytics Specialist. Lees meer...

Sluit